Μειωμένος είναι ο αριθμός των μαθητών στα δημοτικά σχολεία του νομού Καβάλας σε σχέση με την περσινή χρονιά σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο προϊστάμενος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης νομού Καβάλας Κωνσταντίνος Μπαντίκος. 

 

Αντίθετα αυξημένος παρουσιάζεται ο αριθμός των μαθητών στα νηπιαγωγεία λόγω της εισαγωγής των μικρότερων παιδιών στο νηπιαγωγείο σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας. 

 

Ειδικότερα, 

Στο σύνολο του νομού Καβάλας λειτουργούν 21 νέα τμήματα νηπιαγωγείων δηλαδή από τα 171 τμήματα που λειτουργούσαν πέρυσι, φέτος θα λειτουργήσουν 192. 

 

 

Μειωμένα κατά 15 είναι τμήματα των δημοτικών σχολείων στο νομό Καβάλας και συγκεκριμένα από τα 481 τμήματα που λειτουργούσαν πέρυσι, φέτος θα λειτουργήσουν 466. 

Σύμφωνα με τον κ. Μπαντίκο, η μείωση των μαθητών στα δημοτικά σχολεία οφείλεται αφενός στην υπογεννητικότητα και αφετέρου στη μετακίνηση των οικογενειών σε άλλες περιοχές. 

Υπάρχει και μικρή αύξηση του  αριθμού μαθητών από Βαλκανικές χώρες όπως Ρουμανία, Βουλγαρία και Αλβανία οι γονείς των οποίων αναζήτησαν και βρήκαν εργασία στο νομό Καβάλας. 

 

Στα δημοτικά σχολεία του νομού Καβάλας να σημειωθεί ότι κατά μέσο όρο η αναλογία των μαθητών είναι 16,3, ενώ για τα νηπιαγωγεία 17,3. 

 

Ακολουθούν αναλυτικά οι πίνακες