Ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, ενέκρινε την χορήγηση:Έκτακτων οικονομικών ενισχύσεων ύψους1.020.000 ευρώ σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με χρέωση του λογαριασμού του ΥΠΕΣ από το έργο «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α’και Β’ βαθμού της χώρας», που τηρείται στο  Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για αυτούς τους λόγους. Στον ακόλουθο πίνακα αναφέρονται αναλυτικά δήμοι και ποσά:

 

Δήμος

Νομός

Ποσό σε ευρώ

Αγίου Βασιλείου

Ρεθύμνης

180.000,00

Μοσχάτου – Ταύρου

Αττικής

120.000,00

Παγγαίου

Καβάλας

320.000,00

Πλατανιά 

Χανίων

300.000,00

Πύλης

Τρικάλων

100.000,00

 

     Έκτακτων οικονομικών ενισχύσεων ύψους 550.000 ευρώαποκλειστικά για τη χρηματοδότηση των αναγκαίων ενεργειών αποκατάστασης των δικτύων ύδρευσης, για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας, με χρέωση του αντίστοιχου λογαριασμού του ΥΠΕΣ, που τηρείται στο  Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για αυτούς τους λόγους. Στον ακόλουθο πίνακα αναφέρονται αναλυτικά δήμοι και ποσά:

Δήμος

Νομός

Ποσό σε ευρώ

Πολυγύρου 

Χαλκιδικής

250.000,00

Σκύδρας

Πέλλας

300.000,00