Στην πρόσληψη 16 υπαλλήλων που θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προχωρά το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρόκειται για 16 θέσεις ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας με συνολική διάρκεια ενάμιση έτους (18 μήνες).

 

Η πλειοψηφία των θέσεων αφορά το κτίριο της έδρας του ΤΕΙ στην Καβάλα ενώ υπάρχουν και θέσεις για τα παραρτήματα του ΤΕΙ στη Δράμα και το Διδυμότειχο.

 

Η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής:

Καβάλα: 13 θέσεις

Δράμα: 2 θέσεις

Έβρος: 1 θέση

 

Και στις τρεις πόλεις, οι συμβάσεις που θα υπογραφούν είναι 18μηνες.

 

Η Σύγκλητος του ΤΕΙ πήρε τις σχετικές αποφάσεις μέσα στον Ιανουάριο του 2018 ενώ η σχετική Ανακοίνωση (ΣΟΧ 1/2018) φέρει ημερομηνία 31/1/2018 και υπογραφή του νέου πρύτανη Δημήτρη Μπαντέκα.

 

Η σχετική ανακοίνωση προβλέπει ότι δίνονται επιπλέον μόρια στους υποψήφιους που είναι άνεργοι ανάλογα με το χρόνο ανεργίας, μόρια αναλόγως του αριθμού των τέκνων ή των περιπτώσεων μονογονεϊκών οικογενειών, μόρια για προϋπηρεσία και για αναπηρία των ίδιων των υποψηφίων ή μελών της οικογένειάς του.

 

Η πρώτη παραφωνία της ανακοίνωσης για τις προσλήψεις αφορά το κριτήριο της εντοπιότητας. Ο πρύτανης του ΤΕΙ φαίνεται ότι αποφάσισε να ισχύσει μοριοδότηση εντοπιότητας μόνο για τις θέσεις που αφορούν στη Δράμα και τον Έβρο.

 

Για την πλειοψηφία των θέσεων, οι οποίες αφορούν στην Καβάλα, δεν ισχύει το κριτήριο της εντοπιότητας κι έτσι οι Καβαλιώτες δεν θα προκριθούν έναντι άλλων υποψηφίων.

 

Η δεύτερη παραφωνία αφορά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη ανακοίνωση του ΤΕΙ δεν προβλέπεται να δημοσιευθεί σε τοπικές εφημερίδες της Καβάλας αλλά σε δύο εφημερίδες της Αθήνας!

 

Αναλυτικά η προκήρυξη και τα παραρτήματά της βρίσκονται ΕΔΩ