Από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανακοινώνεται ότι εγκρίθηκε η εισαγωγή  2.560 νέων σπουδαστών και σπουδαστριών σε 30 Ι.Ε.Κ του Οργανισμού  για το Χειμερινό εξάμηνο του έτους 2017 – 18, προκειμένου να καταρτισθούν σε 31  σύγχρονες ειδικότητες.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Ι.Ε.Κ προτίμησής τους από 01-09-2017 έως 15-09-2017  και να είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Λυκείου ή Πτυχίου ΤΕΕ Β ΄Κύκλου Σπουδών ή ΕΠΑ.Λ ή ΕΠΑ.Σ, ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Δ:   www. oaed .gr  και στις γραμματεία του Ι.Ε.Κ.

 

 ΚΑΒΑΛΑΣ    ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ ΚΑΒΑΛΑΣ      2510-839088    2510-231167

 

Οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στο ΙΕΚ ΟΑΕΔ Καβάλας είναι:

1.Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης και Μακιγιάζ.

2. Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης.

3. Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου.

4. Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας.