Ο Δήμος Καβάλας ξεκίνησε τη διανομή των ογδόντα σχολικών τσαντών, δωρεά του Οργανισμού  Bridge of Hope & Solidarity, σε μαθητές  που οι οικογένειές τους αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

To Bridge of Hope & Solidarity είναι μη κυβερνητική φιλανθρωπική οργάνωση που εδρεύει στις ΗΠΑ και  ιδρύθηκε για να παρέχει υλική και ηθική υποστήριξη σε οικογένειες Ελληνικής καταγωγής εντός και εκτός Ελλάδας.  Η αφορμή ιδρύσεως του οργανισμού είναι η οικονομική κρίση στο εσωτερικό της Ελλάδας. 

Η επιλογή των μαθητών ((40 παιδιά του δημοτικού και 40  παιδιά γυμνασίου), έγινε βάσει των εγγεγραμμένων οικογενειών στα αρχεία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας (Πρόνοιας) του Δήμου Καβάλας.

Επιπλέον, ο Δήμος Καβάλας εξασφάλισε δωρεά από προμηθευτή σχολικών ειδών του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προσχολικής Αγωγής, ώστε οι τσάντες που θα παραλαμβάνουν οι μαθητές να μην είναι άδειες, αλλά να περιέχουν βασικά είδη που χρησιμοποιούν καθημερινά στο σχολείο.