Η Δ.Δ.Ε. & η Δ.Π.Ε. Καβάλας με την υποστήριξη της Ομάδας Φυσικής Αγωγής συνδιοργανώνει με την ΕΦΟΑ (Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Αντισφαίρισης), στα πλαίσια της «Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού 2016», δράσεις για γνωριμία και εκμάθηση του αθλήματος της Αντισφαίρισης (Τέννις).

 Υπεύθυνος του προγράμματος ορίζεται από την Ε.Φ.Ο.Α. ο ομοσπονδιακός προπονητής και Κ.Φ.Α. Χρήστος Μούρτζιος .     

Οι σχολικές μονάδες που επιθυμούν να συμμετάσχουν (Δημοτικά σχολεία Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη-Γυμνάσια –Λύκεια) στις δράσεις της ανωτέρω εκδήλωσης, μπορούν να το πραγματοποιήσουν, στο πλαίσιο διδακτικής επίσκεψης στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής και να επικοινωνήσουν με τους υπεύθυνους το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 26/9.

Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί ως εξής:

Για την Α΄/θμια Εκπαίδευση

Ημέρα: Τετάρτη 28/09/2016

Τόπος: Παραλιακή οδός (από πάρκιγκ Νομαρχίας έως Δωδώνη).

Ώρα: 10.00-13.00

 Για τη Β΄/θμια Εκπαίδευση

Ημέρα: Πέμπτη 29/09/2016

Τόπος: Παραλιακή οδός (από πάρκιγκ Νομαρχίας έως Δωδώνη).

Ώρα: 10.00-13.00

                    

Σημειώνεται ότι για τον προγραμματισμό των δράσεων το ωράριο  θα είναι από τις 10:00 π.μ. έως τις 13:00 μ.μ., οι οποίες  θα γίνουν σε δύο κύκλους, 10:00π.μ-11:30π.μ. & 11:30π.μ-13:00μ.μ.

 

Προϋποθέσεις:

Για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών απαραίτητο είναι:

Α. το έγκυρο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Φ.6/311/79278/21.05.2014 (Φ.Ε.Κ. 1296 τΒ΄21.05.2014) και τις σχετικές διευκρινιστικές εγκυκλίους. Μαθητές και μαθήτριες που δεν διαθέτουν Α.Δ.Υ.Μ. σε ισχύ, μπορούν να συμμετέχουν σε όλες τις μη κινητικές δραστηριότητες (οργανωτικές, δημιουργικές, διαδραστικές κλπ.) και να αναλαμβάνουν διάφορους ρόλους (πχ. γραμματεία, βιντεοσκόπηση, φωτογράφιση κλπ.) κατά τη διάρκεια των κινητικών.

Β.  Ονομαστική κατάσταση των μαθητών.

Γ. Ενυπόγραφη δήλωση συμμετοχής του γονέα-κηδεμόνα.

 

                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

   O Διευθυντής Π.Ε. Καβάλας                              Ο Διευθυντής Δ.Ε. Καβάλας

                                                                                                                                                                                 

                                                                                  

 

Κωνσταντίνος Μπαντίκος                                       Απόστολος  Θ. Βαγενάς