Μας κοινοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2015 το υπ΄αριθμ. 480/05-02-2015 έγγραφο - απάντηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης στην αναφορά του κ.Παύλου Μιχαηλίδη Μέλους του ΔΣ της ΠΕΔ ΑΜΘ, με την οποία αμφισβητούσε την νομιμότητα της λήψης απόφασης από την Εκτελεστική Επιτροπή για την διοργάνωση Συνάντησης Εργασίας.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση με το έγγραφό της κρίνει  ότι η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΕΔ ΑΜΘ «εδύνατο να αποφασίσει την διοργάνωση Συνάντησης Εργασίας με θέμα τις Σ.Δ.Ι.Τ., με τη συμμετοχή των Δημάρχων της περιφέρειας ΑΜΘ και στελεχών των Δήμων, αφού αυτό εμπίπτει στις αρμοδιότητές της» .

Η απάντηση αυτή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης καταδεικνύει για μια ακόμη φορά το είδος της αντιπολίτευσης του κ. Μιχαηλίδη, που στοχεύει στο να δημιουργεί συνεχώς προβλήματα, ενώ θα έπρεπε να συμβάλλει στην διευκόλυνση της λειτουργίας του Δ.Σ. της ΠΕΔ ΑΜΘ 

 

Ο Πρόεδρος

της ΠΕΔ ΑΜΘ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

Ακολουθεί η επιστολή που διένειμε στα ΜΜΕ: