Το Επιμελητήριο Δράμας ενημερώνει ότι την Πέμπτη 19 Μαΐου 2016 και ώρα 12.00 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η συνάντηση των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας ΑΜ-Θ με τον Υπουργό Οικονομίας Ανάπτυξης & Τουρισμού κ. Γιώργο Σταθάκη με θέμα την επιδότηση του κόστους μισθοδοσίας των επιχειρήσεων 4 & 12%.

Στην συνάντηση η οποία διήρκησε περίπου μιάμιση ώρα συμμετείχαν: ο Βουλευτής Δράμας κ. Χρήστος Καραγιαννίδης ο οποίος συνέβαλε ενεργά στην επίλυση του προβλήματος και οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων Δράμας Στέφανος Γεωργιάδης, Έβρου Χριστόδουλος Τοψίδης, ΕΒΕ Ροδόπης Νικόλαος Αγγελίδης, Ξάνθης Στέλιος Μωραίτης, Καβάλας ο Αντιπρόεδρος κ. Γιάννης Παναγιωτίδης. Επίσης συμμετείχαν οι νομικοί σύμβουλοι στους οποίους είχε ανατεθεί από τα Επιμελητήρια, η σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με το θέμα, σύμφωνης με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Συνθήκης περί κρατικών ενισχύσεων. Η γνωμοδότηση αυτή παραδόθηκε στον Υπουργό ως υποβοηθητική για την επίλυση του προβλήματος, στην οποία η συμβατότητα της ενίσχυσης τεκμηριώνεται, με αναφορά στις διατάξεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Η συνάντηση εργασίας ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητική και ουσιαστική λόγω των προθέσεων και των προτάσεων του Υπουργού κ. Σταθάκη, για την εξεύρεση ενδεδειγμένων εφικτών λύσεων, για την αποπληρωμή των οφειλομένων χρημάτων από τον ΟΑΕΔ προς τις επιχειρήσεις. Τα Επιμελητήρια πρότειναν επίσης εναλλακτικές λύσεις τις οποίες ο Υπουργός αποδέχθηκε να εξετάσει συνολικά. Ταυτόχρονα η αποδοχή της πρότασης των Επιμελητηρίων, για διατήρηση κινήτρων-ενισχύσεων, σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, σε επίπεδο περιφέρειας ΑΜ-Θ και με ενιαία μορφή για όλες τις περιοχές, αποτελεί ουσιαστικό βήμα για το οποίο τόσο το Υπουργείο όσο και τα Επιμελητήρια θα εργασθούν από κοινού.

Τα Επιμελητήρια δεσμεύτηκαν το αμέσως επόμενο διάστημα, να παρέχουν όλα τα επιπλέον στοιχεία, καθώς και ολοκληρωμένη πρόταση συμβατή με τις κατευθύνσεις της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων, αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες που δίνει αυτή.  Πρόθεση όλων είναι να στηριχθεί η επιχειρηματικότητα της Περιφέρειας ΑΜ-Θ λόγω των ιδιαιτέρων προβλημάτων, του χαμηλότερου ΑΕΠ και της υψηλότερης ανεργίας στο σύνολο των Περιφερειών της χώρας.

 

Επιπλέον συζητήθηκε το θέμα των κόκκινων επιχειρηματικών δανείων και του νομοσχεδίου που αναμένεται να κατατεθεί σε ένα περίπου μήνα από σήμερα. Ο Υπουργός ανακοίνωσε ότι θα ισχύσει ο κώδικας δεοντολογίας ενισχυμένος, ότι θα υπάρξει τουλάχιστον ένα χρόνο πριν ειδοποίηση-πρόταση των Τραπεζών προς τις επιχειρήσεις πριν την εφαρμογή πώλησης του δανείου σε funds, καθώς επίσης και μια σειρά από ασφαλιστικές δικλείδες που στόχο έχουν την διατήρηση των βιώσιμων επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τα δάνεια τους. Στο συγκεκριμένο θέμα λόγω της πολυπλοκότητας του, μένουν να αποσαφηνισθούν ακόμη αρκετά θέματα για τα οποία τα Επιμελητήρια ήδη έχουν τοποθετηθεί με προτάσεις.

 

 

       Στέφανος Γεωργιάδης

  Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δράμας