Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜΘ στις 11 - 05 -2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) 1ος όροφος, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης) είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου. Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη

1. ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 2017 ΩΣ «2017: ΕΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ   ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ».

Εισηγητής: O Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Γεώργιος Παυλίδης

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

2.1. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2016 και Ισολογισμού - Απολογισμού έτους 2015 του Νομαρχιακού Κ.Ε. Κ. Ξάνθης.

Εισηγητής : Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Σπυρίδων Τσιλιγγίρης .

3. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

3.1. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ.170/2014 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά την αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νομαρχίας Ξάνθης « Η ΣΤΗΡΙΞΗ».

Εισηγητής : Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ιρφάν Χατζηγκενέ

3.2. Εγκριση δωρεάν μεταβίβασης κυριότητας ακινήτου (όπου έχει ανεγερθεί το 8ο Δημοτικό Σχολείο και το 8ο Νηπιαγωγείο Κομοτηνής ) και των επ' αυτού κτισμάτων, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στον Δήμο Κομοτηνής .

Εισηγητής: O Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Ροδόπης κ. Χρήστος Μέτιος.

 

3.3. Έγκριση τροποποίησης δικτύων ηλεκτροφωτισμού του κάθετου άξονα Νο 78 (Β.Ι.Π.Ε. Αλεξ/πολης - Λιμάνι Αλεξ/πολης).

Εισηγητής: O Aντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Εβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς.

3.4. Έγκριση   παράτασης ωραρίου λειτουργίας  εμπορικών καταστημάτων πέραν του εθνικού πλαισίου ωραρίου στην πόλη της Ελευθερούπολης , για την Παρασκευή 13 Μαΐου 2016. Εισηγητής : Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χρήστος Γάκης.

3.5. Έγκριση   παράτασης ωραρίου λειτουργίας  εμπορικών καταστημάτων πέραν του εθνικού πλαισίου ωραρίου στην πόλη της Καβάλας, για την Παρασκευή 27 Μαΐου 2016

Εισηγητής : Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αλέξανδρος Ιωσηφίδης.

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 4.1.Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «Παρακολούθηση τοξικών η / και δυνητικώς τοξικών μικροφυκών στις ζώνες παραγωγής και αλίευσης δίθυρων μαλακίων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής κ. Αχιλλέας Σαχπατζίδης.

4.2. Έγκριση  σύναψης και σχεδίου  Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Δήμου Ξάνθης για την υλοποίηση του έργου: «ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΟΥ 2ου-3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» Εισηγητής: O Aντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Ξάνθης κ. Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης.

4.3.Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Δήμου Αβδήρων για την υλοποίηση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΣΕΑΣ» Εισηγητής: O Aντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Ξάνθης κ. Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης.

4.4.Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Δήμου Ξάνθης για την υλοποίηση του

έργου:«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ ΤΕΛ».

Εισηγητής: O Aντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Ξάνθης κ. Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης.

4.5.Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την υλοποίηση του έργου: «Αρχαιολογική Τεκμηρίωση και Ανάδειξη περιοχής Ποταμών»

Εισηγητής: O Aντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας κ. Ανάργυρος Πατακάκης .

4.6.Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την υλοποίηση του έργου:«Δοκιμαστικές Τομές στην Μεγάλη Τούμπα περιοχής κ. Βρύσης»

Εισηγητής: O Aντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας κ. Ανάργυρος Πατακάκης .

4.7.Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την υλοποίηση του έργου:« Αρχαιολογική τεκμηρίωση και ανάδειξη Ακρόπολης και Πολίσματος Πλατανιάς»

Εισηγητής: O Aντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας κ. Ανάργυρος Πατακάκης .

4.8.Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την υλοποίηση του έργου: «Ανάδειξη Ακρόπολης Κεφαλαρίου και Ρωμαϊκού Αγωγού»

Εισηγητής: O Aντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας κ. Ανάργυρος Πατακάκης .

4.9.'Εγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την υλοποίηση του έργου: «Αρχαιολογική τεκμηρίωση και ανάδειξη ευρύτερου χώρου Ακρόπολης Μααρά»

Εισηγητής: O Λντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας κ. Ανάργυρος Πατακάκης .

4.10. Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την υλοποίηση του έργου: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ ΜΙΘΡΑ ΤΑΥΡΟΚΤΟΝΟΥ ΣΤΙΣ ΘΕΡΜΕΣ»

Εισηγήτρια : Η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κα. Ζωή Κοσμίδου.

4.11. Εγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την υλοποίηση του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΤΗΣ ΞΑΝΘΕΙΑΣ».

Εισηγήτρια : Η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κα. Ζωή Κοσμίδου.

5. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

5.1. Επικύρωση του απομαγνητοφωνημένου   πρακτικού 4ης συνεδρίασης έτους 2016 του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Κωνσταντίνος Αντωνιάδης .