Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από το πολιτικό γραφείο του βουλευτή Καβάλας, Νίκου Παναγιωτόπουλου σχετικά με ψήφιση της τροπολογίας για την απαλλαγή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο  φυσικό αέριο στις βιομηχανίες που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη, αναφέρονται τα εξής:

Η τροπολογία, που προτάθηκε από τους τρεις συναδέλφους Βουλευτές Καβάλας και υπερψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, τροποποιεί τον Ν. 2960/2001 και προσθέτει το φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως πρώτη ύλη από βιομηχανίες ή βιοτεχνίες στα προϊόντα που απαλλάσσονται από τον ΕΦΚ. Ως εκ τούτου, με την ψηφισθείσα τροπολογία ανοίγει ο δρόμος ώστε να απαλλαγεί η ΕΛΦΕ από την υποχρέωση καταβολής  ΕΦΚ στο φυσικό αέριο, ωστόσο όλα εξαρτώνται από την ΚΥΑ, των Υπουργείων Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον καθορισμό της διαδικασίας απαλλαγής, που θα εκδοθεί στο μέλλον.

Υπενθυμίζω ότι αντίστοιχη ΚΥΑ, δια της οποίας αποφασίζεται η απαλλαγή από τον ΕΦΚ στο φυσικό αέριο σε άλλη γνωστή βιομηχανία της χώρας, εκδόθηκε μόλις προ ημερών παρά το γεγονός ότι η σχετική νομοθετική ρύθμιση είχε ψηφισθεί από τη Βουλή στο τέλος του έτους 2014.

Ευχής έργο είναι η ΚΥΑ που αφορά την ΕΛΦΕ να εκδοθεί το συντομότερο δυνατό και ει δυνατόν με αναδρομική ισχύ για το 2015.