Συνεδριάζει την ερχόμενη Τρίτη 29 Μαρτίου η διοίκηση του Επιμελητηρίου Καβάλας με 4 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

 

Ως πρώτο θέμα της συζήτησης μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει τεθεί το Εκθεσιακό Κέντρο Νέας Καρβάλης «Απόστολος Μαρδύρης».

 

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 20:30 και η ημερήσια διάταξη είναι η εξής:

 

-Εκθεσιακό Κέντρο Νέας Καρβάλης «Απόστολος Μαρδύρης»

-Τροποποίηση προϋπολογισμού οικον. έτους 2016

-Οικονομική ενίσχυση Φορέων

-Ανακοινώσεις – Προτάσεις – Προγράμματα