Τα παιδιά των Α΄ και Β΄  τάξεων του Δημοτικού Σχολείου Φιλίππων και Νηπιαγωγείου Δάτου-Πολύστυλου συμμετέχουν σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα eTwinning με θέμα «The life of the butterfly».

 

Η δραστηριότητα αυτή στοχεύει στη συνεργατική μάθηση των μαθητών και των νηπίων, στη δημιουργία καινοτόμων ιδεών, καθώς και στη χρήση εργαλείων Web 2.0. Μερικά από τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν είναι το ρομπότ BeeΒot, Επαυξημένη Πραγματικότητα (Augmented Reality A.R. ), Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence A.I.), δημιουργία ιστορίας στο Storyjumper κ.λ.π.

 

Το Μουσείο Τέχνης Μεταξιού στο Σουφλί Έβρου είχε την ευχάριστη έκπληξη να προσφέρει στις σχολικές μονάδες 400 κουκούλια για κατασκευές, καθώς και αυγά μεταξοσκώληκα.

 

Με τη δωρεά των αυγών μεταξοσκώληκα υλοποιείται η τέχνη της σηροτροφίας, δηλαδή η εκτροφή του μεταξοσκώληκα, από τους μαθητές σε όλες τις σχολικές αίθουσες από τα νήπια μέχρι και την ΣΤ΄ τάξη.

 

Αυτό το σαββατοκύριακο είναι το πρώτο σαββατοκύριακο που οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Φιλίππων αναλαμβάνουν τους μεταξοσκώληκες στο σπίτι τους.

 

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του Δημοτικού Σχολείου Φιλίππων και του Νηπιαγωγείου Δάτου - Πολύστυλου εργάζεται συστηματικά για την υλοποίηση καινοτόμων ιδεών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, με στόχο τη βιωματική και συνεργατική μάθηση με την χρήση της τεχνολογίας

 

Ο σύλλογος, ευχαριστεί θερμά το Μουσείο Τέχνης Μεταξιού στο Σουφλί Έβρου της οικογένειας Τσιακίρη για τις δωρεές.

(δελτίο Τύπου)