Όπως είχε προαναγγελθεί, ο Βουλευτής Καβάλας Νίκος Παναγιωτόπουλος κατέθεσε χθες Επίκαιρη Ερώτηση στη Βουλή σχετικά με την επαναφορά και αποκατάσταση της επιδότησης του μισθολογικού κόστους στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με βάση τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς.

Ερωτάται ο Υπουργός Γιώργος Σταθάκης  αν προτίθεται να εξετάσει την εφαρμογή του μέτρου ενίσχυσης των επιχειρήσεων της ΠΑΜΘ, με βάση τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει έπειτα από την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχετική ερώτηση της Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας Μαρίας Σπυράκη, σύμφωνα με την οποία δεν απαγορεύεται στα κράτη – μέλη να προβαίνουν σε τέτοιου είδους ενισχύσεις, εφόσον συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

Ζητείται επίσης εκτός από τη διευθέτηση των οφειλομένων ποσών και ο σχεδιασμός του Υπουργείου για μέτρα στήριξης της επιχειρηματικότητας στα πλαίσια του νέου ΕΣΠΑ και του νέου Αναπτυξιακού Νόμου.

Ακολουθεί το κείμενο της επίκαιρης ερώτησης.

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ:   τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

κ. Γεώργιο Σταθάκη

               

ΘΕΜΑ:  Επαναφορά και αποκατάσταση της επιδότησης μισθολογικού κόστους, βάσει Ευρωπαϊκών Κανονισμών

 

Εδώ και σχεδόν ένα χρόνο, επιχειρήσεις, φορείς και παράγοντες από μειονεκτικές και παραμεθόριες περιοχές της χώρας καταβάλλουν προσπάθειες να διασωθεί η επιδότηση του μισθολογικού κόστους επιχειρήσεων που εξασφαλίζουν θέσεις εργασίας σε αυτές.

Από το 1987 έχει θεσμοθετηθεί η επιδότηση του μισθολογικού κόστους των βιομηχανικών, βιοτεχνικών και μεταλλευτικών επιχειρήσεων παραμεθόριων περιοχών, η οποία καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ διαμέσου κονδυλίων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και εδώ και τρεις σχεδόν δεκαετίες έχει αποτελέσει ουσιαστική στήριξη των παραμεθόριων επιχειρήσεων και της απασχόλησης στις ευαίσθητες περιοχές της πατρίδας μας.

Κατά παράβαση της σχετικής ρητής νομοθετικής πρόβλεψης του άρθρου 21 του ν. 1767/1988, η συγκεκριμένη επιδότηση δεν έχει καταβληθεί για τα έτη από το 2010 και έπειτα, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των δικαιούχων επιχειρήσεων και στερώντας αυτές από αναγκαίους οικονομικούς πόρους, απαραίτητους για την επιβίωση πολλών από αυτές. Ως δικαιολογία δε για τη σχετική καθυστέρηση προβάλλεται από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ η μη μεταφορά των απαιτούμενων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Με σειρά ενεργειών, όπως η Ερώτηση 1392/1-4-15, η Επίκαιρη Ερώτηση 324/15-12-15, η κατάθεση προτεινόμενης επί του θέματος Τροπολογίας στο Νόμο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις», αλλεπάλληλες συναντήσεις φορέων με τον Υπουργό κ. Σταθάκη και πλήθος εκδηλώσεων, αλλά και δικονομικών ενεργειών, έγινε προσπάθεια πληρωμής ή έστω συμψηφισμού των οφειλόμενων ποσών και συνέχιση της ύπαρξης του θεσμού.

Παρά τις αρχικές ανακοινώσεις καθησυχασμού, ο Υπουργός κ. Σταθάκης δήλωσε από το βήμα της Βουλής πως δεν αποδέχεται τον συμψηφισμό, δεν πρόκειται να καταβάλει τα οφειλόμενα ποσά και θα καταργήσει τον θεσμό, με τη δικαιολογία της μη συμβατότητας με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

Μετά τις δηλώσεις αυτές, κατατέθηκε Ερώτηση (P-000043/2016) από την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κα Μαρία Σπυράκη επί του θέματος αυτού προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η απάντηση της αρμόδιας Επιτρόπου κας Vestager εξ ονόματος της Επιτροπής στις 22.2.2016, αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Το μισθολογικό κόστος μπορεί να επιδοτηθεί για έργα που υλοποιούνται σε αυτές τις περιοχές, εφόσον συνδέεται με αρχικές επενδύσεις. Επιπλέον, υπάρχουν δυνατότητες για χορήγηση ενισχύσεων στις ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών μισθοδοσίας), καθώς και για την απασχόληση εργαζομένων σε μειονεκτική θέση. Τα εν λόγω μέτρα ενίσχυσης μπορούν να εφαρμοστούν από το κράτος μέλος χωρίς προηγούμενη κοινοποίηση στην Επιτροπή, υπό τον όρο ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Απαλλαγής κατά κατηγορία, αριθ. 651/2014.»

Και:

«Εάν ένα μέτρο κρατικής ενίσχυσης δεν πληροί όλες τις προϋποθέσεις του εν λόγω κανονισμού, μπορεί μολοντούτο να εγκριθεί ως συμβατή ενίσχυση από την Επιτροπή, κατόπιν κοινοποίησης του μέτρου από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις συμβατότητας. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση για το αν πράγματι χορηγηθεί κρατική ενίσχυση στο πλαίσιο των κανόνων αυτών, εναπόκειται, φυσικά, σε κάθε κράτος μέλος».

Όπως γίνεται αντιληπτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αποκλείει το είδος της ενίσχυσης στο οποίο αναφέρεται η επιδότηση του μισθολογικού κόστους των επιχειρήσεων, πέραν ορισμένων αναγκαίων προϋποθέσεων και όρων, κυρίως αναφορικά με τον χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως μειονεκτούσα (η ΕΕ έχει ήδη αναγνωρίσει ειδικά θέματα χειρισμού σε εξόχως απομακρυσμένες ή αραιοκατοικημένες περιοχές μετά από ενέργειες κρατών όπως η Σουηδία, η Φιλανδία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Γερμανία κ.α.). Οπότε, η αιτίαση περί μη νομιμότητάς του μπορεί να είναι εν τέλει υπερβολική και, ακόμα κι αν έχουν εντοπιστεί μη συμμορφώσεις με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, αυτές εύκολα να θεραπευτούν.

Η ανεργία αποτελεί το νούμερο ένα πρόβλημα των Ελλήνων και ειδικά των νέων μας. Η μέχρι σήμερα επιθετική πολιτική της Κυβέρνησης ενάντια στην επιχειρηματικότητα κλείνει ή διώχνει στο εξωτερικό όλο και περισσότερες Ελληνικές Επιχειρήσεις, οπότε, απαιτείται πλέον να γίνουν γενναία βήματα προς την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και, εν τέλει, της απασχόλησης.

Για τους παραπάνω λόγους,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός

1.            Πώς σχολιάζετε την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής; Η δική σας αιτίαση περί μη νομιμότητας που είχε βασιστεί; Εάν είχαν ανακαλυφθεί σημεία μη συμμορφούμενα με την κείμενη Ευρωπαϊκή νομοθεσία, έγιναν κινήσεις διόρθωσης της κατάστασης;

2.            Τι προτίθεστε να κάνετε από εδώ και πέρα, βάσει των νέων δεδομένων, με τον ίδιο το θεσμό και με τα οφειλόμενα ποσά; Θα προβείτε σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τις θιγόμενες επιχειρήσεις για να διευθετηθεί το ζήτημα;

3.            Τι άλλα μέτρα σκοπεύετε να πάρετε, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, ώστε να στηρίξετε την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση;