Η Λαϊκή Συσπείρωση Καβάλας, θέτει ερωτήματα προς τον Δήμο Καβάλας, για το σενάριο που υπάρχει για την καύση των σκουπιδιών, ως τρόπου διαχείρισης των απορριμμάτων, και ζητά να ενημερώσει ο Δήμος για αυτή την εξέλιξη.

 

Αναφέρει πως θα υπάρξει με αυτόν τον τρόπο επιβάρυνση με καρκινογόνες ουσίες του περιβάλλοντος, που θα έχει οδυνηρές συνέπειες στην υγεία των ανθρώπων.

 

 

Η παράταξη αναφέρει χαρακτηριστικά τα εξής:

“Στον ΕΤΗΣΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2023-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 2024 της ΔΙΑΑΜΑΘ Α.Ε., που παρουσίασε ο Δήμαρχος κ. Μουριάδης σε προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αναφέρεται μεταξύ άλλων, σχετικά με την “καύση” των απορριμμάτων, “….Οι στόχοι στη διαχείριση αποβλήτων που έχουν τεθεί από την ευρωπαϊκή νομοθεσία και έχουν ενσωματωθεί και στην ελληνική, υποχρεώνουν το σύνολο των ΦΟΔΣΑ της χώρας να προχωρήσουν στην αναβάθμιση των υφιστάμενων ή υπό κατασκευή ΜΕΑ (Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων) σε ΜΑΑ (Μονάδα Ανάκτησης και Ανακύκλωσης), οι οποίες θα δέχονται και ρεύμα ανακυκλώσιμων υλικών, ενώ θα δύναται να παράγουν και δευτερογενές καύσιμο για αξιοποίηση σε κατάλληλες μονάδες. 

 

Η ΔΙΑΑΜΑΘ θα καταβάλλει προσπάθειες για την εκ νέου χρηματοδότηση των απαραίτητων από τη νομοθεσία προσαρμογών από διαθέσιμα κονδύλια, για την επιβάρυνση στο ελάχιστο των Δήμων μελών της…..”.

 

Ομολογείται με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο αυτό που από το 2016 λέγαμε ως Λαϊκή Συσπείρωση, ότι στον ΠΕΣΔΑ (Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων), προβλέπεται και η “καύση” των σκουπιδιών (δύναται να παράγουν και δευτερογενές καύσιμο). 

 

Σημειώνουμε ότι το συγκεκριμένο σχεδιασμό, που υλοποιείται αργά μεν αλλά σταθερά σε βάρος της τσέπης των δημοτών και του περιβάλλοντος, τον ψήφισαν όλες οι παρατάξεις. 

 

Επίσης σημειώνουμε ότι η συγκεκριμένη διαχείριση των απορριμμάτων εξελίσσεται αμετάκλητα, δηλαδή δε μπορεί να αλλάξει, καθότι με την υπ’ αριθ. 715/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου «Έγκριση ή µη σύναψης σύμβασης χρησιδανείου µε τη ∆ΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ, για τη παραχώρηση έκτασης στο “ΕΣΚΗ ΚΑΠΟΥ – ΑΣΠΡΑ ΧΩΜΑΤΑ» ψηφίσθηκε/αποφασίσθηκε και υπογράφθηκε σχετική σύμβαση χρησιδανείου μεταξύ δήμου Καβάλας και ΔΙΑΑΜΑΘ, για την παραχώρηση έκτασης από το Δήμο για 50 χρόνια στο ΕΣΚΙ ΚΑΠΟΥ, όπου η δεύτερη θα κατασκευάσει το εργοστάσιο σκουπιδιών, απόφαση όπου αναφερόταν μεταξύ άλλων:

 

«…Είναι ωστόσο δυνατή, η περαιτέρω παραχώρηση από αυτήν (ΔΙΑΜΑΘ) της χρήσεως της εκτάσεως καθώς και των επ’ αυτής εγκαταστάσεων, συστατικών και παραρτημάτων σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δικαίωμα που παρέχεται ήδη από τον Δήμο Καβάλας στην ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ με το παρόν), εφόσον έτσι διευκολύνεται ή επιτυγχάνεται η υλοποίηση των σκοπών που εξυπηρετεί η παραχώρηση…». 

 

Η συγκεκριμένη απόφαση αφορούσε τη μονάδα Μ.Ε.Α. στο “ΕΣΚΗ ΚΑΠΟΥ’’, που υπερψήφισαν όλες οι παρατάξεις πλην Λαϊκής Συσπείρωσης.

 

Ρωτάμε τη διοίκηση να μας ενημερώσει για αυτή την αρνητική εξέλιξη, με την περαιτέρω επιβάρυνση με καρκινογόνες ουσίες του περιβάλλοντος, που θα έχει οδυνηρές συνέπειες στην υγεία των ανθρώπων. 

 

Δε μπορεί πλέον να καλλιεργείται ο εφησυχασμός των Καβαλιωτών με δηλώσεις που γίνονται με κάθε ευκαιρία ότι δεν υπάρχει σχέδιο για “καύση” αλλά για “αναερόβια επεξεργασία” των απορριμμάτων. 

 

Η αναφορά στο απολογισμό/προγραμματισμό της ΔΙΑΑΜΑΘ για παραγωγή δευτερογενούς καυσίμου, δεν αφήνει καμία αμφιβολία ότι η καύση είναι πλέον….. ΕΠΙΣΗΜΗ!”