Το Επιμελητήριο Καβάλας και ο Σύλλογος λογιστών - φοροτεχνικών ελεύθερων επαγγελματιών Ν. Καβάλας διοργανώνουν εργατικό σεμινάριο με θέμα:

 

«Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας»

 

Θεματολογία:

 

Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

- Νέο εργασιακό Νομοσχέδιο βάσει του N.5053/2023 ΦΕΚ. Α 158/26.09.2023 Εφαρμογή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας Επισιτιστικών Καταστημάτων βάσει της ΠΚ 11/13-06-2023

- Οδηγίες εφαρμογής άρθρων Ν.4808/2021

- Ημέρες υποχρεωτικής και προαιρετικής αργίας σε ετήσια βάση Πρόσθετη εργασία εντός εβδομαδιαίας απασχόλησης, μερικής εργασίας, νυχτερινή εργασία και υπερεργασία

- Χρονικά όρια εργασίας και διαμόρφωση προγράμματος απασχόλησης εμπορικών καταστημάτων

- Χρονικά όρια εξαντλήσεως άδειας αναψυχής

- Υποβολή αδειών βάσει του νέου Συστήματος Εργάνη ΙΙ - - - Νέος κώδικας Ατομικού Εργατικού Δικαίου Υποχρεώσεις τεχνικού ασφαλείας

- Προσαυξήσεις μισθών και ημερομισθίων λόγω προϋπηρεσίας

 

Δευτέρα 8 Απριλίου 2024

18:00 – 20:00

 

Χώρος διεξαγωγής: Επιμελητήριο Καβάλας, Ομονοίας 50 Καβάλα

 

Εισηγητής: Νάζος Α. Αθανάσιος - Οικονομολόγος, MSc in Accounting and Auditing

(δελτίο Τύπου)