Οι γεννηθέντες το έτος 2000 παρακαλούνται να περάσουν από το γραφείο Δημοτολογίων του Δήμου Καβάλας, Κασσάνδρου 6 (ισόγειο Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας) έως και τις 11 Μαρτίου 2016, προκειμένου να συμπληρώσουν υπεύθυνη δήλωση με τα στοιχεία τους για την σύνταξη των στρατολογικών πινάκων.