Λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2016, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση ή ανανέωση των δελτίων για τη δωρεάν μετακίνηση των Α.με.Α. με τα Αστικά Λεωφορεία και μειωμένο εισιτήριο κατά 50%, σε όλες τις διαδρομές των Υπεραστικών Λεωφορείων του ΚΤΕΛ.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος, μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας από 8:00 έως 13:00 (για έκδοση, ανανέωση, απώλεια κάρτας) ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Νομού Δράμας (για ανανέωση κάρτας).

            Επισημαίνεται ότι δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος είναι άτομα που κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και συγκεκριμένα:

Άτομα με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω
Άτομα με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 30
Άτομα με ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω (με διαβήτη τύπου Ι, ινσουλινοεξαρτώμενα)
Άτομα που λαμβάνουν το διατροφικό επίδομα από την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας

Το Δελτίο Μετακίνησης ισχύει για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται κατά την έκδοσή του, δηλ. για το έτος 2015 και για όσο διάστημα από το επόμενο έτος (2016) απαιτείται για να εκδοθεί η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη χορήγησή του.

Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη διευκρίνηση οι δικαιούχοι μπορούν να ανατρέξουν στην υπ’αριθμ.Δ24α/ΓΠοικ.58156/1009/14-12-2015 (Α.Δ.Α: ΨΒ5Κ465Θ1Ω-ΝΨΡ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή να απευθύνονται στα παρακάτω τηλέφωνα.

 

Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας                  :2521351321 και 2521351322

ΚΕΠ Δήμου Δράμας                                                               :25213 - 51364, 51365, 51366, 51372

ΚΕΠ Καλαμπακίου                                                                 :2521352601

ΚΕΠ Κυργίων                                                                         :2521072501

ΚΕΠ Νικηφόρου                                                                     :2521352318

ΚΕΠ Προσοτσάνης                                                                :2522021010

ΚΕΠ Φωτολίβους                                                                   :2521093003