Από την Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών ΠΕ Καβάλας ανακοινώνεται: ότι την Τρίτη 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ και ώρα 9:00 π.μ. θα διενεργηθούν εξετάσεις για την απόκτηση ειδικής αδείας Ε.Δ.Χ. (ΤΑΧΙ), στην αίθουσα εξετάσεων υποψηφίων οδηγών της Π.Ε. Καβάλας.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ      

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ           

ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ    

ΕΘ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 20, 66100  ΚΑΒΑΛΑ  

Πληροφορίες: Βλαστού Αικατερίνη         

Τηλέφωνο: 2510291491