Υπεγράφη την Τρίτη 30 Μαΐου 2023, η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία του έργου της ενεργειακής αναβάθμισης του 5ου Δημοτικού σχολείου προϋπολογισμού 550.000€.

 

Συνολικά τρία δημοτικά σχολεία και το σχολικο συγκρότημα του Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου γίνονται ενεργειακά αυτονομία με προϋπολογισμό 2.950.000€.

 

Σύμφωνα με το δήμο Νέστου, «Η Προσπάθεια για την βελτίωση της καθημερινότητας συνεχίζεται.»