Συνεργάτη για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Enterprise Europe Network-Hellas” αναζητά το επιμελητήριο Καβάλας.

 

Η προθεσμία κατάθεσης εγγράφων ξεκίνησε στις 26 Μαΐου έως τις 2 Ιουνίου 2023 και ώρα 11:00 π.μ.

 

Δείτε λεπτομέρειες στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΔΩ.