Η Energean δημοσίευσε την 5η ετήσια έκθεση βιώσιμης ανάπτυξης και παρουσιάζει τη στρατηγική, τις πρωτοβουλίες και τις επιδόσεις της ως οδηγό για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

 

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Energean αναφέρει τα εξής:

 

“Η Energean προχώρησε στην δημοσίευση της 5ης Ετήσιας Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainability Report) που αναφέρεται στο 2022 και παρουσιάζει την στρατηγική, τις πρωτοβουλίες και τις επιδόσεις της με επίκεντρο το τρίπτυχο ESG (Environment, Social, Governance – Περιβάλλον, Κοινωνία, Εταιρική Διακυβέρνηση) ως οδηγό για την Βιώσιμη Ανάπτυξη.

 

Η Έκθεση έχει τίτλο «Διασφαλίζουμε την ενέργεια, στηρίζουμε τις κοινωνίες, εγγυούμαστε την μετάβαση» ενώ στο κοινό τους μήνυμα που δημοσιοποίησαν με αφορμή την δημοσίευση της Έκθεσης, η Πρόεδρος του ομίλου Energean, Karen Simon, και ο Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Energean, Μαθιός Ρήγας, αναφέρουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 

«Το Περιβάλλον, η Κοινωνία, η Εταιρική Διακυβέρνηση και η Βιώσιμη Ανάπτυξη βρίσκονται στην καρδιά του ΗΘΟΥΣ της Energean και του επιχειρηματικού μας μοντέλου. Η δέσμευσή μας δεν απορρέει από μια καλή επιχειρησιακή πρακτική, αλλά από το ότι πιστεύουμε ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος να διοικείται μια επιχείρηση.

 

Δεσμευόμαστε να είμαστε η καλύτερη Energean που μπορούμε! Αυτό σημαίνει να είμαστε ένας υπεύθυνος παραγωγός ενέργειας, δεσμευμένος στα κριτήρια ESG, παρέχοντας στις τοπικές κοινωνίες διασφαλισμένη, αξιόπιστη και προσιτή ενέργεια που θα οδηγήσει τη Βιώσιμη Ανάπτυξη».

 

Στην Έκθεση, κυρίαρχη θέση έχει το Σχέδιο της Energean για το Κλίμα ουσιαστικά αποτελείται από τους παρακάτω άξονες:

 

 • Βελτιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων σε όλα τα assets.
 • Αύξηση συμμετοχής του φυσικού αερίου στο χαρτοφυλάκιο.
 • Φυσικές Λύσεις Μείωσης του περιβαλλοντικού Αποτυπώματος (δασώσεις, αναδασώσεις κλπ).
 • Δέσμευση και αποθήκευση CO2.
 • Παραγωγή καθαρού υδρογόνου.

 

Οι βασικότερες επιδόσεις της Energean για το 2022 συνοψίζονται στα εξής:

 

 • Η μείωση της έντασης άνθρακα σε σχέση με το έτος αναφοράς (2019), έφτασε το 76,6% και το 12,7% σε ετήσια βάση.
 • Μειώθηκαν κατά 12,5% σε ετήσια βάση οι εκπομπές του Scope 1 (άμεσες εκπομπές από τις υποδομές της εταιρείας) και κατά 5,9% του Scope 2 (εκπομπές από την ηλεκτρική ενέργεια που προμηθεύεται η εταιρεία).
 • Η συμμετοχή του φυσικού αερίου στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας έφτασε το 76,3% έναντι 73,5% κατά την προηγούμενη χρονιά.
 • Μειώθηκε κατά 24.2% η μη ανανεώσιμη ενέργεια που καταναλώθηκε στη διάρκεια της χρονιάς.
 • Αυξήθηκαν σχεδόν κατά 100% τόσο τα ανακυκλούμενα απορρίμματα όσο και το νερό που ανακυκλώνεται και επαναχρησιμοποιείται.
 •  Δεν υπήρξε καμία διαρροή υδρογονανθράκων ή περιβαλλοντική ζημιά.
 •  Πιστοποιήθηκαν οι εκπομπές όλων των assets που διαχειρίζεται η Energean κατά ISO 14064-1.
 •  Όλα τα assets της εταιρείας πιστοποιήθηκαν κατά το the Environmental Management Standard ISO 14001.
 • Δημιουργήθηκε μια Επιτροπή ειδικά για το Περιβάλλον, την Ασφάλεια και την Εταιρική Ευθύνη που εστιάζει σε θέματα Κλιματικής Αλλαγής και στα ESG κριτήρια.
 •  Καταγράφηκαν μηδενικές ασθένειες σχετιζόμενες με την εργασία.
 • Η Energean πραγματοποίησε για τους εργαζόμενους και τους εργολάβους της. σχεδόν 14.000 ώρες εκπαίδευσης που αφορούσαν την Υγεία και την Ασφάλεια.
 • 650 ασκήσεις ασφαλείας πραγματοποιήθηκαν στα assets που η εταιρεία διαχειρίζεται.
 •  Δεν καταγράφηκε οποιοδήποτε περιστατικό παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από εργαζόμενο της εταιρείας, κανένα κρούσμα διαφθοράς ή δωροδοκίας, ούτε παραβίασης του εταιρικού Κώδικα Συμπεριφοράς.

 

Η πλήρης Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της Energean για το 2022 είναι προσβάσιμη εδώ, ενώ για τρίτη συνεχόμενη χρονιά έχει λάβει εξωτερική αξιολόγηση και πιστοποίηση από την Ernst & Young (Hellas).”