Στην Πολωνία στο πλαίσιο προγράμματος Erasmus με τίτλο “BE GREEN WITH PRECYCLING, BARTERING AND ZERO WASTE” βρέθηκε το Γυμνάσιο Κεραμωτής.

 

Αναλυτικά, σύμφωνα με δελτίο Τύπου του Σχολείου:

 

Κατά την εβδομάδα 12 με 19.03.2023,  6 μαθητές και 2 καθηγητές του Γυμνασίου Κεραμωτής πραγματοποίησαν επίσκεψη συνεργασίας  στο Pacanow της Πολωνίας, συμμετέχοντας στην πρώτη  κινητικότητα του ευρωπαϊκού σχεδίου Erasmus+ 2022,  ΚΑ210 με τίτλο: “BE GREEN WITH PRECYCLING, BARTERING AND ZERO WASTE”.

 

Το συγκεκριμένο project υλοποιείται με συντονιστικό σχολείο το “Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Pacanowie” της Πολωνίας και με εταίρους τον οργανισμού Doğu Akdeniz Eğitim Derneği” από τα Άδανα της Τουρκίας και το Γυμνάσιο Κεραμωτής.

 

Στόχοι του προγράμματος τους  οποίους εξ αρχής θέσαμε  και στους οποίους δώσαμε έμφαση και καλλιεργήσαμε  κατά την πρώτη μας κινητικότητα:

1. Ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης των παιδιών  καθώς και καλλιέργεια πράσινων δεξιοτήτων.

2. Ενδυνάμωση αίσθησης υπευθυνότητας με έμφαση στην συνείδηση του επείγοντος σε θέματα περιβάλλοντος - τα οποία σχετίζονται με μείωση αποβλήτων, αναπτύσσοντας συγχρόνως στρατηγικές και αναλαμβάνοντας προσωπικές και συλλογικές δράσεις, με ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής και τοπικής κοινότητας.

3. Καλλιέργεια  κλίματος ομαδικότητας, συνεργασίας, αλληλεγγύης και δημιουργικότητας μεταξύ των μαθητών.

4. Ανάπτυξη δυνατοτήτων, πρωτοβουλίας και οργάνωσης στα πλαίσια της ομάδας.

5. Ανάπτυξη κριτικής ικανότητας μέσω συλλογής, ταξινόμησης και παρουσίασης  υλικού.

6. Αναγνώριση της ανάγκης για πληροφόρηση.

7. Ανάπτυξη επιτυχημένων στρατηγικών έρευνας.

8. Πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης μέσω νέων τεχνολογιών.

9. Εξοικείωση με την έρευνα και τη χρήση νέων τεχνολογιών.

10. Ενθάρρυνση για επίλυση προβλημάτων - λήψη αποφάσεων.

11. Βελτίωση γλωσσικών ικανοτήτων στην Αγγλική γλώσσα

12. Καλλιέργια επικοινωνιακού και πολιτισμικού υπόβαθρου με ενίσχυση της αίσθησης του Ευρωπαίου πολίτη.

Επιπλέον, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την κουλτούρα και τον πολιτισμό της Πολωνίας, βιώνοντας μια μοναδική φιλοξενία από το σχολείο υποδοχής και  τους τοπικούς κατοίκους, εμπλουτίζοντας  γνώσεις και βιώματα σχετικά με τη θεματική του σχεδίου.  

 

 

Την ίδια στιγμή στους εκπαιδευτικούς δόθηκε η δυνατότητα:

1. Να παρακολουθήσουν την λειτουργία, το πρόγραμμα και την οργάνωση του Πολωνικού σχολείου

2. Να γνωρίσουν διδασκαλίες και μεθοδολογικές προσεγγίσεις

3. Να ανταλλάξουν γνώσεις και εμπειρίες με εταίρους εκπαιδευτικούς

 

Το πρόγραμμα της συμπεριελάμβανε στοχευμένα workshops (Green Classroom  Environment, Ways of Pre-Cycling at Home/at School etc) καιπαρουσιάσεις (“The Concept of Pre-cycling”, “The Principles of Pre-cycling”, “Benefits of Pre-cycling”, “Ways of Pre-cycling”, “School Waste Prevention Programmes”),  ενώ διατέθηκε και αρκετός χρόνος για επισκέψεις:

1. πόλη του Pacanow

2. κέντρο ανακύκλωσης και διαλογής απορριμμάτων “Muncipal WasteManagement” στην περιοχή Rzedow

3. Checiny/Kielce με επίσκεψη στο “Leonardo da Vinci Science Center”

4. “Royal Castle - Checiny”

5.  Krakow (Πλατεία Κεντρικής Αγοράς - Rynek Glowny, Royal Castle, SuKiennice – The Cloth Hall, Mariacki Church,  Stare Miastro, Kazmierz The Former Jewish District, e.t.c)