Ο βουλευτής Ν.Καβάλας τής ΝΔ Νίκος Παναγιωτόπουλος κατέθεσε στη Βουλή, ερώτηση προς τον υπουργό Παιδείας Νίκο Φίλη, με την οποία τον καλεί να προχωρήσει στις επιβεβλημένες ενέργειες υποστήριξης της εκπαιδευτικής και διοικητικής λειτουργίας του Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) Καβάλας.

 

Λίγες μόλις μέρες πριν την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου 2015-2016, το ΔΙΕΚ Καβάλας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με την έλλειψη αναλωσίμων υλικών, εντελώς απαραίτητων για την ομαλή λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε ειδικότητες όπως αυτή της Μαγειρικής Τέχνης – Σεφ, αλλά και για την εκτύπωση σημειώσεων και λοιπού πληροφοριακού υλικού.

 

Οι προμηθευτές δεν έχουν πληρωθεί για τα αναλώσιμα υλικά του περασμένου εξαμήνου και εμφανίζονται απρόθυμοι για τη συνέχιση της συνεργασίας με το ΔΙΕΚ Καβάλας, ενώ παραμένουν απλήρωτοι και οι ωρομίσθιοι καθηγητές του ΔΙΕΚ για τους περισσότερους μήνες του εαρινού εξαμήνου 2015.

 

Το Υπουργείο οφείλει άμεσα να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο ΔΙΕΚ Καβάλας, ιδιαίτερα δε, όταν στο χειμερινό εξάμηνο 2015-2016 που πρόκειται να ξεκινήσει στις 15 Νοεμβρίου 2015, έχουν πραγματοποιηθεί 444 εγγραφές σπουδαστών υποψηφίων για επαγγελματική κατάρτιση.

 

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης.

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ:

Απλήρωτοι οι Ωρομίσθιοι Καθηγητές και οι Προμηθευτές Αναλωσίμων Υλικών στο Δημόσιο ΙΕΚ Καβάλας

 

κ. Υπουργέ,

Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται το Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) Καβάλας έχει επιδεινωθεί σε τέτοιο βαθμό, που καθίσταται προβληματική η έναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

 

Δεν έχουν καταβληθεί τα δεδουλευμένα στους ωρομίσθιους καθηγητές του ΔΙΕΚ Καβάλας για τους μήνες Φεβρουάριο έως Ιούνιο του εαρινού εξαμήνου 2015, ενώ κάποιες ειδικές κατηγορίες ωρομισθίων, ασφαλισμένων στο ΙΚΑ ή αμειβομένων με απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης, έχουν λάβει τις αποδοχές μόνο για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο 2015.

 

Οι προμηθευτές αναλωσίμων υλικών για το πρώτο εξάμηνο του 2015, παραμένουν όλοι απλήρωτοι, γεγονός που τους έχει οδηγήσει σε απροθυμία να συνεχίσουν να παρέχουν τα αναγκαία για τη λειτουργία του ΔΙΕΚ Καβάλας υλικά.

 

Η επαγγελματική κατάρτιση των σπουδαστών πρόκειται να είναι προβληματική, ιδιαίτερα σε ειδικότητες όπως αυτών της Μαγειρικής Τέχνης - Σεφ και των Τουριστικών Επιχειρήσεων και Φιλοξενίας, στις οποίες είναι εντελώς απαραίτητη η προμήθεια συγκεκριμένων αναλωσίμων υλικών.

 

Επιπρόσθετα, η έλλειψη σε πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την αναπαραγωγή και διανομή σημειώσεων και λοιπού πληροφοριακού υλικού, όπως για παράδειγμα, μελανιών ή toner εκτυπωτών και φωτοτυπικού χαρτιού, δυσχεραίνει τη συνολική λειτουργία της διοικητικής υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

 

Με δεδομένο δε, ότι ο Κανονισμός Λειτουργίας του ΙΕΚ (ΦΕΚ1807-02/07/2014) προβλέπει 300 ώρες κατάρτισης ανά εξάμηνο και συνολική χρονική διάρκεια εξαμήνου 12 έως 15 εβδομάδες, η μεγάλη καθυστέρηση στην έναρξη του χειμερινού εξαμήνου 2015-2016, θα οδηγήσει σε αναπληρώσεις των μαθημάτων σε ώρες εκτός του αρχικά προγραμματισμένου καθημερινού ωραρίου, στις οποίες πιθανόν να μην μπορεί να ανταποκριθεί το σύνολο των καταρτιζομένων σπουδαστών.

 

Όλα τα παραπάνω συμβαίνουν σε μία χρονική περίοδο που οι ιδιαίτερες δυσκολίες της γενικότερης οικονομικής συγκυρίας, έχουν οδηγήσει περισσότερα παιδιά να στρέψουν το ενδιαφέρον τους στην απόκτηση επαγγελματικής κατάρτισης στα Δημόσια ΙΕΚ της χώρας. Ειδικά στο ΔΙΕΚ Καβάλας, πραγματοποίησαν εγγραφή 444 σπουδαστές και έχουν δημιουργηθεί 18 τμήματα επαγγελματικής κατάρτισης. 

 

Κατόπιν τούτων και με δεδομένο ότι βρισκόμαστε 11 μόλις ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του χειμερινού εξαμήνου 2015-2016,

 

ΕΡΩΤΑΣΘΕ κ. Υπουργέ

 

Έχετε προχωρήσει στις επιβεβλημένες διαδικασίες υποστήριξης της εύρυθμης εκπαιδευτικής και διοικητικής λειτουργίας του Δημοσίου ΙΕΚ Καβάλας;

 

Πότε προβλέπεται να καταβληθούν τα δεδουλευμένα στους ωρομίσθιους καθηγητές του Δημοσίου ΙΕΚ Καβάλας;

 

Ο Ερωτών Βουλευτής                                                                                                       

Νίκος Παναγιωτόπουλος