Τροπολογία για αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο της ενίσχυσης των κτηνοτρόφων για τις ζωοτροφές, συνολικού ποσού 89 εκατ.ευρώ κατατέθηκε στη Βουλή την Πέμπτη 02 Φεβρουαρίου 2023

 

Αναλυτικά, σχετικό δελτίο Τύπου αναφέρει:

 

Ο Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας και Θάσου Γιάννης Πασχαλίδης θα ήθελε να ενημερώσει τον αγροτικό κόσμο ότι με σχετική τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή από τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γεώργιο Στύλιο θεσπίζεται ειδικό φορολογικό και ασφαλιστικό καθεστώς κατά την καταβολή της ενίσχυσης που θα λάβουν αύριο οι δικαιούχοι βάσει του Μέτρου 22 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία». Το συνολικό ποσό που θα δοθεί αύριο προς ενίσχυση των κτηνοτρόφων για την αγορά ζωοτροφών ανέρχεται σε 89 εκατ.ευρώ. Τα χρήματα δίνονται από το ΠΑΑ και έχει ήδη ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία των αιτήσεων.

 

Καθ’ όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και μετά από ενημέρωση από τον Πρόεδρο του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Καβάλας κ.Νίκο Δημόπουλο, ο Βουλευτής τελούσε σε στενή συνεργασία με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την ανάγκη στήριξης των κτηνοτρόφων, εξαιτίας της εκτίναξης του κόστους των ζωοτροφών.

 

Μετά την κατάθεση της εν λόγω τροπολογίας, ο Βουλευτής πραγματοποίησε νέα συνάντηση με τον Υφυπουργό και συζήτησαν εκτενώς τη δυνατότητα να υπάρξει και νέα πληρωμή για τους νεοεισερχόμενους στο επάγγελμα κτηνοτρόφους το 2021. 

 

Όπως διευκρίνισε ο Υφυπουργός, σε αντίθεση με την προηγούμενη ενίσχυση του 2% επί του τζίρου που δόθηκε στους κτηνοτρόφους για τις ζωοτροφές, η παρούσα ενίσχυση δεν θα δοθεί μόνο στους επαγγελματίες αγρότες αλλά και σε κατόχους κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οι αιγοπροβατοτρόφοι, οι βοοτρόφοι, οι πτηνοτρόφοι, καθώς και οι χοιροτρόφοι.

 

Αναλυτικά, το συγκεκριμένο άρθρο της εν λόγω τροπολογίας έχει ως εξής:

«Η ενίσχυση που λαμβάνουν οι δικαιούχοι βάσει του Μέτρου 22 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία» είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, μη εφαρμοζομένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α' 167) σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής της, δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιοσδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα….»

 

Ο Γιάννης Πασχαλίδης δήλωσε: «Θέλω να ευχαριστήσω την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία έχω στενή συνεργασία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του αγροτικού κόσμου. Η στήριξη του πρωτογενούς τομέα συνεχίζεται και  το 2023. Η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει και έχει νομοθετήσει σειρά ανακουφιστικών μέτρων. Με την παρούσα τροπολογία διασφαλίζεται ότι η χορηγούμενη ενίσχυση θα λειτουργήσει ως πραγματικό αντιστάθμισμα των συνεπειών που προκλήθηκαν από την κρίση, βοηθώντας στην πράξη τους κτηνοτρόφους μας.»

(δελτίο Τύπου Γιάννη Πασχαλίδη)