Εκδήλωση ενημέρωσης και παρουσίασης του συλλογικού σήματος του Συνδέσμου Εξαγωγέων «Μ MACEDONIA THE GREAT» (Μακεδονικό Σήμα) και στον τρόπο της απόκτησής του – ατελώς –  από τις επιχειρήσεις διοργανώνει την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου το Επιμελητήριο Καβάλας.

 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου.

 

 

Όπως αναφέρει η διοίκηση του Επιμελητηρίου: «Το Μακεδονικό Σήμα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες του ΣΕΒΕ και μπορεί να χρησιμοποιείται από όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις, τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες των οποίων προέρχονται από τη γεωγραφική περιφέρεια της Μακεδονίας και είναι ή θα γίνουν μέλη του ΣΕΒΕ.

 

Η δημιουργία του Μακεδονικού Σήματος έχει σκοπό την προστασία των ελληνικών προϊόντων που παράγονται στην Μακεδονία και αντίστοιχα των υπηρεσιών που παρέχονται, συνδυάζοντας την ιστορία και την κληρονομιά του τόπου μας, μέσα από αυθεντικά, γνήσια και ποιοτικά προϊόντα των Μελών του ΣΕΒΕ.

 

Το Σήμα στοχεύει στη δημιουργία ενός νέου διακριτικού γνωρίσματος ως μέσου αναγνώρισης, προβολής και διαφήμισης τοπικών παραγωγών και των προϊόντων τους, ώστε να ενισχυθεί η αναγνωρισιμότητα των τοπικών επιχειρήσεων της Μακεδονίας-Μελών του ΣΕΒΕ και των προϊόντων τους με τρόπο ευκρινή, διαφανή και αδιάβλητο, προς όφελος της εξωστρέφειας, της ασφάλειας δικαίου και του υγιούς ανταγωνισμού».

 

Η εταιρία ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ έχει οριστεί από τον ΣΕΒΕ ως τεχνικός Σύμβουλος έργου και είναι σε θέση να διευκρινίσει οποιεσδήποτε απορίες και να ενημερώσει περαιτέρω για τα επόμενα βήματα απόκτησης του Σήματος.