34 συνολικά οχήματα που έχουν κατασχεθεί εκποιεί τη Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου στις 10:30 το τελωνείο Καβάλας.

 

Συγκεκριμένα με προφορική πλειοδοτική δημοπρασία θα εκποιηθούν

 

27 επιβατικά οχήματα και 7 Φορτηγά. Όλα τα οχήματα προέρχονται από επιχειρήσεις της υπηρεσίας, κυρίως της Αστυνομίας κτλ. Όλα έχουν κατασχεθεί.

 

Η τιμή εκκίνησης της πλειοδοσίας για τα φορτηγά είναι από 1.000 έως 4.000 ευρώ. Τα μοντέλα του1999 έως και σήμερα. Για τα επιβατικά από 300 ευρώ έως 2.000 ευρώ. Τα μοντέλα είναι από το 1997 και μετά.

 

Ωράριο επίσκεψης στο Τελωνείο

 

Η επίσκεψη στην Αποθήκη του Τελωνείου Καβάλας επιτρέπεται από 31.08.2022 μέχρι 06.09.2022 από τις 9:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.

 

Η παραλαβή των οχημάτων γίνεται αποκλειστικά με μεταφορικά μέσα των αγοραστών.

 

Για λόγους Ασφαλείας τα οχήματα που παραδίδονται απαγορεύεται να τεθούν σε κίνηση εντός του χώρου Αποθηκών.