Θα καταγράφει για κάθε πολίτη και επιχείρηση όλες τις οφειλές σε Εφορία, ΕΦΚΑ, Δήμους και δημόσιους οργανισμούς, τράπεζες αλλά και τα χρέη προς ιδιώτες

 

Ο νέος Τειρεσίας θα παρακολουθεί εισοδήματα, περιουσιακά στοιχεία και οικονομική συμπεριφορά με σκοπό να βαθμολογεί την πιστοληπτική συμπεριφορά του καθενός.

 

Νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση θεσμοθετεί το διπλό «φακέλωμα» οφειλετών, από δύο νέα γραφεία που θα λειτουργούν στα πρότυπα του σημερινού Τειρεσία με στόχο να «εξυγιάνουν» το ιδιωτικό χρέος των πολιτών που σήμερα ξεπερνά τα 250 δις ευρώ!

 

Πρόκειται για την «Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης» που συστήνει το υπουργείο Οικονομικών και το «Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων» που δημιουργείται στην Τράπεζα της Ελλάδας.

 

Η Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης θα καταγράφει τα χρέη φυσικών και νομικών προσώπων, θα παρακολουθεί την οικονομική συμπεριφορά τους και θα βαθμολογεί την πιστοληπτική συμπεριφορά τους.

 

Με βάση όλα τα παραπάνω, όλοι εκείνοι που θα συγκεντρώνουν υψηλό πιστοληπτικό βαθμό θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση στον δανεισμό καθώς επίσης και στις ρυθμίσεις οφειλών.

 

Τα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδας δείχνουν ότι τα υπόλοιπα δανείων που βαραίνουν νοικοκυριά κι επιχειρήσεις ανέρχονται σε 113 δισ ευρώ, οι οφειλές προς την εφορία έχουν ξεπεράσει τα 112 δισ ευρώ, ενώ τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του ΚΕΑΟ δείχνουν ότι παλιά και νέα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία ξεπερνούν τα 43 δισ ευρώ.

 

Σε μια συγκυρία, όπου άπαντες τρέμουν το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας νέας γενιάς “κόκκινων” δανείων- τα funds διαχειρίζονται περί τα 110 δισ ευρώ και στις τράπεζες μένουν γύρω στα 17,5 δισ ευρώ- λόγω της κρίσης κι ενώ οι τράπεζες περνάνε από διπλό και τριπλό κόσκινο τις αιτήσεις νέων χορηγήσεων από επιχειρήσεις κι επαγγελματίες, το υπουργείο Οικονομικών έθεσε για διαβούλευση διατάξεις που προβλέπουν τη σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης.

 

Σκοπός είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος της ασύμμετρης πληροφόρησης μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα και ιδιωτικών φορέων για την πιστοληπτική ικανότητα φυσικών και νομικών προσώπων μέσω της πιστοληπτικής βαθμολόγησής τους (credit scoring) σε σχέση με οφειλές τους προς το Δημόσιο.

 

Ο απώτερος στόχος είναι η αποτροπή της αύξησης των μη εξυπηρετούμενων και ληξιπρόθεσμων οφειλών προς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και η πρόληψη της υπερχρέωσης των φυσικών και νομικών προσώπων.