Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας τα αποτελέσματα για την εισαγωγή υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, μέσω πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ – ΕΠΑΛ και μέσω της ειδικής κατηγορίας υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις, καθώς και τα αποτελέσματα για την εισαγωγή υποψηφίων στα Δημόσια ΙΕΚ, μέσω του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου.

 

Δείτε παρακάτω τις βάσεις για τις σχολές της Καβάλας

 

ΓΕΛ Ημερήσια

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 8.430 (76 επιτυχόντες)

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 8.295  (99 επιτυχόντες)

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 11.143 (117 επιτυχόντες)

 

ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 9.280 (23 επιτυχόντες)

 

ΧΗΜΕΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 14.628 (180 επιτυχόντες)

 

 

ΓΕΛ εσπερινά

 

ΕΠΑΛ ημερήσια

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 12.730 (15 επιτυχόντες)

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 9.810 (25 επιτυχόντες)

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 14.000 (24 επιτυχόντες)

 

ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 13.440 (5 επιτυχόντες)

 

 

ΕΠΑΛ εσπερινά

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 9.840 (2 επιτυχόντες)

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 7.730 (2 επιτυχόντες)

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 14.250 (2 επιτυχόντες)

 

ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 7.720 (1 επιτυχών)

 

 

10%

 

ΓΕΛ Ημερήσια

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 7.675 (7 επιτυχόντες)

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 7.938 (6 επιτυχόντες)

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 10.960 (12 επιτυχόντες)

 

ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 13.901 (1 επιτυχών)

 

ΧΗΜΕΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 14.977 (12 επιτυχόντες)

 

 

ΓΕΛ ΝΕΟ 2020

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 4.475 (4 επιτυχόντες)

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 2.525 (8 επιτυχόντες)

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 10.750 (8 επιτυχόντες)

 

ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 3.700 (2 επιτυχόντες)

 

ΧΗΜΕΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 11.500 (7 επιτυχόντες)

 

 

ΓΕΛ ΠΑΛΑΙΟ 2020

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 8.275 (1 επιτυχών)

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ)

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) –

 

ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) –

 

ΧΗΜΕΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 16.431 (1 επιτυχών)

 

 

ΕΠΑΛ 2020 Ημερήσια

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 12.680 (1 επιτυχών)

 

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 16.985 (1 επιτυχών)

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 16.360 (1 επιτυχών)

 

ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 11.215 (1 επιτυχών)

 

 

 

 

ΕΠΑΛ 2021 Ημερήσια

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 14.775 (1 επιτυχών)

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 11.705 (2 επιτυχόντες)

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 18.710 (1 επιτυχών)

 

ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 13.210 (1 επιτυχών)