Ενενήντα τρεις σχολικές καθαρίστριες θα απασχοληθούν την επόμενη εκπαιδευτική περίοδο στα σχολεία του δήμου Καβάλας.

 

Εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 26 Ιουλίου να απασχοληθούν 55 σχολικές καθαρίστριες- καθαριστές πλήρους απασχόλησης (6,5 ώρες την ημέρα) και 38 μερικής (4 ώρες την ημέρα).

 

Ο Δήμος Καβάλας διαθέτει και 12 καθαρίστριες μόνιμες.

 

Η καθαριότητα αφορά σε 23 σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 36 Δευτεροβάθμιας.