Ανακοινώνεται ότι λόγω εργασιών της Υπηρεσίας Ύδρευσης θα διακοπεί η παροχή

νερού την Τρίτη 26-07-2022 από ώρα 01:00 έως 06:00, των παρακάτω οδών της πόλης:

 

  • Κουντουριώτου
  • Θ. Καβαλιώτου από τη συμβολή της με της οδό Μαυρομιχάλη έως τη συμβολή

της με την οδό Ελληνικής Δημοκρατίας

  • τα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται από τις οδούς: 13ης Σεπτεμβρίου –

Ροδόπης – Αγ. Αθανασίου – Ικαρίου – Αγ. Τρύφωνα – Λήμνου – Ρόδου – Λέρου

– Ιθάκης – Σάμου – Σαππαίων – Α.Ε. Σταυρού – Θάσου - Α.Ε. Σταυρού – Δαναών

– Μήδειας – Φαβιέρου – Σαππαίων - 13ης Σεπτεμβρίου

  •  συνοικία της Παναγίας.

 

Η υδροδότηση θα επανέλθει σταδιακά μετά το πέρας των εργασιών.