Επανέρχεται στο θέμα της στελέχωσης του Ειρηνοδικείου Θάσου η βουλευτής Καβάλας του ΣΥΡΙΖΑ Τάνια Ελευθεριάδου με νέα ερώτηση στη Βουλή.

 

Όπως αναφέρει

 

Στις 4/11/2020 σε απάντησή σας (Αρ. Πρωτ.: 280) στην ερώτηση που καταθέσαμε (10211/30-09-2020), επισημάνατε το εξής, σε ό,τι αφορά την έλλειψη γραμματέων στο Ειρηνοδικείο-Πταισματοδικείο Θάσου:

 

«Όσο αφορά στο ερώτημα που αφορά στη στελέχωση του Ειρηνοδικείου – Πταισματοδικείου Θάσου, σας αναφέρουμε ότι:

 

στο προαναφερόμενο δικαστήριο προβλέπονται δυο (2) οργανικές θέσεις του κλάδου Γραμματέων (ΦΕΚ 222/1-2-2019, τ.β΄), εκ των οποίων η μία (1) θέση είναι κενή καθώς και μια θέση του κλάδου Επιμελητών Δικαστηρίων, η οποία είναι ήδη καλυμμένη.

 

Η εν λόγω κενή θέση έχει καλυφθεί προσωρινά με απόσπαση δικαστικής υπαλλήλου του κλάδου Γραμματέων του Πρωτοδικείου Καβάλας, ενώ αναμένεται να ολοκληρωθεί το αίτημά μας στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) για την κάλυψη της ως άνω θέσης με μόνιμο προσωπικό του κλάδου Γραμματέων».

 

Παρά την ανωτέρω δέσμευση, το Ειρηνοδικείο-Πταισματοδικείο Θάσου παραμένει χωρίς γραμματέα, από τις 2-9-2019 και έπειτα, καθώς ο μοναδικός γραμματέας ανέλαβε χρέη αντιδημάρχου στο Δήμο της Θάσου.

 

Υπενθυμίζεται ότι το Ειρηνοδικείο-Πταισματοδικείο Θάσου έχει δυο οργανικές θέσεις του κλάδου γραμματέων. Από την ως άνω ημερομηνία μέχρι σήμερα, προς αντιμετώπιση του προβλήματος, αποσπάστηκαν ακούσια δύο δικαστικοί υπάλληλοι από τις δικαστικές υπηρεσίες της Καβάλας και ένας δικαστικός υπάλληλος από τις δικαστικές υπηρεσίες του Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης. Οι αποσπασθείσες υπάλληλοι από την Καβάλα προσέφυγαν κατά των αποφάσεων απόσπασής τους, με τις προσφυγές να γίνονται δεκτές.

 

Μάλιστα, από τις 11-4-2022 (μέχρι την 1-7-2022, οπότε και λήγει η απόσπασή του) ο τρίτος αποσπασθείς υπάλληλος τελεί σε γονική άδεια ανατροφής τέκνου, με αποτέλεσμα το Ειρηνοδικείο-Πταισματοδικείο Θάσου να καλύπτει τις ανάγκες του (με Πράξη του Διευθύνοντος Πρωτοδικείου Καβάλας) με την μετάβαση, 2 με 3 φορές την εβδομάδα, υπαλλήλων του Ειρηνοδικείου και του Πρωτοδικείου Καβάλας (από τις 2-9-2019).

 

Οι υπάλληλοι έχουν μεταβεί περίπου 120 φορές στο νησί της Θάσου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την κάλυψη κόστους 30 ευρώ, χρόνου απόστασης 1,5 ώρας και αντιμετώπισης ενός τεράστιου όγκου εργασίας. Μάλιστα, η πληρωμή οδοιπορικών λαμβάνει χώρα με καθυστέρηση μηνών, ενώ πολλές φορές παραλείπει να προβεί σε έγκαιρη δέσμευση πίστωσης.

 

Το Ειρηνοδικείο-Πταισματοδικείο Θάσου περιλαμβάνει εργασίες 250 καταθέσεων αγωγών, 195 πολιτικών αποφάσεων, 10 πολιτικών εδρών, 1.800 πιστοποιητικών, 300 δημοσιεύσεων διαθηκών, 200 εκθέσεων αποδοχής ή αποποίησης κληρονομιάς, 60 εισερχομένων προανακριτικών και προκαταρκτικών δικογραφιών, 15 εδρών Μεταβατικού Μονομελούς Πλημμελειοδικείο και 550 ποινικών αποφάσεων.

 

Επιπρόσθετα, τονίζεται ότι υποβάλλατε στον ΑΣΕΠ το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 68541/3-1-2022 αίτημα έκδοσης προκήρυξης (Δ8-Β3)  για 30 θέσεις δικαστικών Γραμματέων. Το αίτημα αυτό τροποποιήθηκε με το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 12775/12-4-2022 έγγραφο του Υπουργού Δικαιοσύνης, δυνάμει του οποίου το Υπουργείο Δικαιοσύνης προσέθεσε στις εν λόγω 30 θέσεις και την κενή θέση Γραμματέως του Ειρηνοδικείου Θάσου. Όμως, στην παρούσα χρονική στιγμή το αίτημα αυτό εκκρεμεί στη Διεύθυνση Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ.

 

Ενόψει της σύγκλησης στις 20-06-2022 του Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Εφετείου Θράκης με θέμα την απόσπαση υπαλλήλου στο Ειρηνοδικείο Θάσου, υπάρχει κατεπείγουσα και επιτακτική ανάγκη για την άμεση έκδοση της ως άνω προκήρυξης, δεδομένου ότι πρόκειται για την 4η απόσπαση που θα λάβει χώρα στο Ειρηνοδικείο Θάσου μέσα σε διάστημα 3 ετών.

 

Τονίζεται επίσης ότι, σύμφωνα  με τον νέο κώδικα δεοντολογίας δικαστικών υπαλλήλων, και συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 89, αριθμ. 9 «Η προθεσμία για την άσκηση διαφωνίας ή προσφυγής κατά τις παρ. 2 και 3, καθώς και η άσκησή τους αναστέλλουν την εκτέλεση των αποφάσεων των πρωτοβάθμιων δικαστικών και υπηρεσιακών συμβουλίων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα.

 

Στις περιπτώσεις αυτές, ο δικαστικός υπάλληλος έχει δικαίωμα να ασκήσει αίτηση αναστολής κατά της απόφασης του πρωτοβάθμιου δικαστικού ή υπηρεσιακού συμβουλίου για πρόδηλη βασιμότητα ή ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη βλάβη, επί της οποίας αποφαίνεται ο πρόεδρος του δευτεροβάθμιου δικαστικού ή υπηρεσιακού συμβουλίου, αφού σταθμίσει και το δημόσιο συμφέρον».

 

Επειδή, η εικόνα που παρουσιάζει το Ειρηνοδικείο-Πταισματοδικείο Θάσου είναι άκρως δυσλειτουργική.

 

Επειδή, στην από 4/11/2020 απάντησή σας δεσμευτήκατε στην άμεση προκήρυξη θέσης γραμματέα για το Ειρηνοδικείο-Πταισματοδικείο Θάσου, κάτι το οποίο δεν υλοποιήσατε.

 

Επειδή, οι δικαστικοί υπάλληλοι που καλύπτουν τις ανάγκες της εκεί υπηρεσίας δεν μπορούν να φέρουν εις πέρας όλο τον όγκο εργασίας, διότι παρατηρείται σώρευση από τις ημέρες που δεν μεταβαίνει κανείς στο νησί της Θάσου.

 

Επειδή, οι συνεχείς μεταβιβάσεις στο νησί προκαλούν προβλήματα και στις δικαστικές υπηρεσίες της Καβάλας, που είναι έτσι κι αλλιώς υποστελεχωμένες.

 

Επειδή, το Ειρηνοδικείο Θάσου επιλύει μεγάλο αριθμό πολιτικών υποθέσεων (τακτικής διαδικασίας, εκούσιας δικαιοδοσίας κλπ.), δέχεται επιπλέον επιβάρυνση ως Πταισματοδικείο από το ακροατήριο αλλά και από τη διενέργεια προκαταρκτικών και προανακριτικών εξετάσεων.

 

Επειδή, πρόκειται για ένα δικαστήριο το οποίο λειτουργεί χωρίς μόνιμο γραμματέα.

 

Επειδή, σε περίπτωση απόφασης του Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Εφετείου Θράκης για απόσπαση 4ου υπαλλήλου, εκείνη ενδέχεται να προσβληθεί και, σύμφωνα με τον νέο κώδικα δικαστικών υπαλλήλων, η θέση δεν θα καλυφθεί μέχρι των  αποφάσεων πρωτοβάθμιων δικαστικών και υπηρεσιακών συμβουλίων.

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 

Προτίθεστε να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε άμεσα και χωρίς περαιτέρω χρονοτριβή να καλυφθούν οι δύο θέσεις γραμματέων του Ειρηνοδικείου-Πταισματοδικείου Θάσου με μόνιμο προσωπικό;

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

Σουλτάνα (Τάνια) Ελευθεριάδου

Θεόφιλος Ξανθόπουλος