Σε λειτουργία μπαίνει η πλατφόρμα που μπορούν να μπαίνουν οι ενδιαφερόμενοι για να δουν τις τιμές ρεύματος κάθε παρόχου και να αλλάζουν πάροχο εάν το επιθυμούν.

 

Οι οριστικές τιμές θα οριστούν στις 25 Ιουλίου.

 

Η πλατφόρμα θα είναι η energycost.gr. Μέσα από 5 βήματα η εφαρμογή δείχνει ποιον πάροχο μπορείτε να επιλέξετε. Στο τελευταίο βήμα εμφανίζονται όλες οι εταιρικές και οι χρεώσεις με βάση τα στοιχεία της κατανάλωσης που έχει δηλώσει κάποιος.

 

Βήμα 1ο

Στο βήμα αυτό επιλέγετε τον τύπο και την κατηγορία τιμολογίου που επιθυμείτε να συγκρίνετε.

 

 

Βήμα 2ο:

 

Στο βήμα αυτό επιλέγετε τι πιθανές ρήτρες θα θέλατε να περιέχονται στα τιμολόγια που θα συγκρίνετε.

 

 

Βήμα 3ο:

 

Επιλέγετε τις εκπτώσεις που θα θέλατε να ενσωματωθούν στη σύγκριση τιμολογίων που θα πραγματοποιήσετε.

 

 

Βήμα 4ο

 

Τίθεται το ερώτημα εάν θέλετε να συμπληρώσετε μόνος σας τις καταναλώσεις σας ή να χρησιμοποιήσετε τους εθνικούς μέσους όρους.

 

 

Βήμα 5ο

 

Αποτελέσματα

 

Όπως είπε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας στο OPEN το Σάββατο, υπάρχει στη ΡΑΕ μια πλατφόρμα όπου βλέπουμε όλες τις τιμές των παρόχων και να συγκρίνει τις τιμές. Εκεί μπορεί να μπει και να αλλάξει πάροχο πολύ γρήγορα, αζημίως και χωρίς ρήτρα.