Αναρτήθηκε ο πίνακας για τις Μετακινήσεις Ιατρικού, Νοσηλευτικού και Λοιπού Προσωπικού για το χρονικό διάστημα από 01.07.2022 έως 31.08.2022.

 

Για το Κέντρο Υγείας Πρίνου προβλέπονται 2 θέσεις Γενικών Γιατρών και μία θέση γενικού γιατρού για το Περιφερειακό Ιατρείο της Νέας Περάμου.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση με πλήρη στοιχεία  (ονοματεπώνυμο, υπηρεσία προέλευσης, κινητό τηλέφωνο, και email), την οποία αποστέλλουν με ηλεκτρονικό τρόπο στις ειδικές για το σκοπό αυτό ηλεκτρονικές διευθύνσεις που αναγράφονται στο επισυναπτόμενο κείμενο οδηγιών, ειδικότερα για την 4η Υγειονομική Περιφέρεια  στο email: [email protected]

 

 

Στην αίτηση οι ενδιαφερόμενοι  θα πρέπει να επίσης να αναφέρουν  την προτιμώμενη δομή υγείας στην οποία αιτούνται την μετακίνηση (σύμφωνα με τον αναρτημένο πίνακα ) και την προτιμώμενη χρονική περίοδο μετακίνησης.

 

Η διαμονή των γιατρών είναι δωρεάν ενώ θα λάβουν και μπόνους 1.500 για τον μήνα που θα δεχτούν να καλύψουν τις ανάγκες της υγειονομικής δομής που θα επιλέξουν.