Στην ερώτηση που είχε καταθέσει στη Βουλή ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος με θέμα την επαναλειτουργία της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Καβάλας – Σαμοθράκης απάντησε ο υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης. 

 

Η απάντηση του κ. Πλακιωτάκη είναι αόριστη και επί της ουσίας δεν απαντά στο ερώτημα που τέθηκε:

 

Δείτε την απάντηση

 

ΘΕΜΑ: «Απάντηση της υπ' αριθ. πρωτ. 3882/14-03-2022 Ερώτησης του Βουλευτή κ. Κ. Βελόπουλου».

 

Επί των διαλαμβανομένων στην εν θέματι Ερώτηση, γνωρίζεται ότι, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις θαλάσσιες ενδομεταφορές στη χώρα μας, οι πλοιοκτήτριες εταιρείες δρομολογούν τα πλοία τους σε γραμμές της επιλογής τους, σύμφωνα με την ελεύθερη επιχειρηματική τους πρωτοβουλία. 

 

Η Πολιτεία από την πλευρά της φροντίζει να διασφαλίζεται η κοινωνικοοικονομική συνοχή και ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών της χώρας.

 

Ειδικότερα, οι πλοιοκτήτριες εταιρείες, σύμφωνα με τον ν.2932/2001 (Α’145), υποβάλλουν μέχρι την 31η Ιανουαρίου έκαστου έτους δηλώσεις δρομολόγησης των πλοίων τους σε δρομολογιακές γραμμές, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του ενδεικτικού ακτοπλοϊκού δικτύου της χώρας για τη δρομολογιακή περίοδο από την 01/11 έκαστου έτους μέχρι την 31/10 του επόμενου έτους. 

 

Αν με τη διαδικασία αυτή δεν επιτυγχάνεται η πλήρης κάλυψη των πάγιων αναγκών του μεταφορικού έργου, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προβαίνει σε δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την αποκλειστική εξυπηρέτηση γραμμών, άνευ μισθώματος. 

 

Σε περίπτωση που και με τη διαδικασία αυτή δεν καλυφθούν οι μεταφορικές ανάγκες, κατόπιν γνωμοδότησης του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, εκδίδεται προκήρυξη για την εξυπηρέτηση δρομολογιακών γραμμών με σύναψη σύμβασης ή συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας κατόπιν μειοδοτικού διαγωνισμού, έναντι μισθώματος.

 

Ως προς την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Σαμοθράκης με την ηπειρωτική Ελλάδα και τα νησιά του Β.Α. Αιγαίου επισημαίνεται ότι, το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, στο οποίο συμμετέχουν μεταξύ άλλων εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων καθώς και εκπρόσωποι του πρώτου και δεύτερου βαθμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην από 31/05/2021 συνεδρίασή του, γνωμοδότησε υπέρ της προκήρυξης των ακόλουθων δρομολογιακών γραμμών:

 

α) δρομολογιακή γραμμή Αλεξανδρούπολη - Σαμοθράκη και επιστροφή με την εκτέλεση επτά δρομολογίων την εβδομάδα και 

 

β) δρομολογιακή γραμμή Σαμοθράκη – Λήμνος και επιστροφή, σε συνέχεια δρομολογίων από Αλεξανδρούπολη, με την εκτέλεση τριών δρομολογίων την εβδομάδα, κατά τη θερινή περίοδο, από 06/06/2022 έως 04/09/2022.

 

Δυνάμει της ανωτέρω γνωμοδότησης, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προέβη στη διενέργεια αρχικού μειοδοτικού διαγωνισμού από τον οποίο προέκυψε η σύναψη σύμβασης με το επιβατηγό - οχηματαγωγό «ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ» Ν.Π.11800.

 

Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε ένα δυναμικά μεταβαλλόμενο δίκτυο θαλάσσιων συγκοινωνιών, καταβάλλει πάντοτε κάθε δυνατή προσπάθεια προς επίλυση των οιωνδήποτε προβλημάτων, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων και των παραγωγικών τάξεων των νησιών, ενώ παράλληλα εξετάζει θετικά κάθε επιχειρηματική πρωτοβουλία και πρόταση που στοχεύει στην αύξηση της προσφοράς και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ