Προσωπικό πλήρους απασχόλησης, αναζητά η Gastrade στην Αλεξανδρούπολη. 

 

Η Gastrade S.A. είναι ο φορέας ανάπτυξης του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρούπολης. Περιλαμβάνει την κατασκευή και λειτουργία του Τερματικού Σταθμού LNG. Σε αυτό το πλαίσιο, η Gastrade ενδιαφέρεται να προσλάβει έμπειρο προσωπικό πλήρους απασχόλησης.

 

Δείτε περισσότερα ΕΔΩ με όλα τα απαραίτητα στοιχεία για κάθε θέση.