Ιδιαίτερα υψηλές ποσότητες ατμοσφαιρικών ρύπων παρατηρούνται τις τελευταίες ώρες πάνω από την πόλη της Καβάλας και σύμφωνα με το meteoKav καλό θα ήταν τα άτομα με αναπνευστικά προβλήματα να πάρουν τα ανάλογα μέτρα.

 

Οι αιτίες που ευνοούν αυτές τις υψηλές συγκεντρώσεις.

1. Ο κυριότερος παράγοντας είναι η δημιουργία αναστροφικού ατμοσφαιρικού στρώματος. Καθώς, τις τελευταίες ώρες έχουμε την μεταφορά θερμότερων αερίων μαζών στα μεσαία΄-χαμηλά ύψη της τροπόσφαιρας στα κατώτερα της τμήματα έχουν εγκλωβιστεί ψυχρότερες αέριες μάζες(''απομεινάρια της ψυχρής εισβολής''), μάλιστα ο εγκλωβισμός αυτός ευνοήθηκε από την σημερινή συννεφιά καθώς η θέρμανση του εδάφους ήταν περιορισμένη(κύριος μηχανισμός μεταβολής θερμοκρασίας κατώτερης τροπόσφαιρας).

 

Έτσι, εντός της κατώτερης τροπόσφαιρας παρατηρήθηκε το φαινόμενο δημιουργίας αναστροφικού στρώματος, καθώς η θερμοκρασία ανεβαίνει καθ΄ ύψος, και δεν πέφτει, από το έδαφος μέχρι και ένα ύψος, λόγω του εγκλωβισμού ψυχρών αερίων μαζών κοντά στο έδαφος.

 

Στο αναστροφικό στρώμα αναπτύσσονται συνθήκες ευστάθειας δηλαδή δεν αναπτύσσονται ανοδικές κινήσεις από το έδαφος προς τα πάνω καθώς ο ψυχρός αέρας είναι πιο ΄΄βαρύς΄΄ αλλά και ταυτόχρονα η κορυφή του αναστροφικού στρώματος λειτουργεί και σαν ''καπάκι'' που δεν επιτρέπει την ανάμειξη του αέρα εντός του στρώματος αυτό με τον υπερκείμενο αέρα. Έτσι γίνεται κατανοητό ότι ευνοείται σε πολύ μεγάλο βαθμό ο εγκλωβισμός των ρύπων κοντά στο έδαφος.

 

2. Οι συνθήκες υψηλής υγρασίας και άπνοιας ευνοούν κι αυτές την συγκέντρωση ρύπων.

 

3. Πιθανός μικρός ρόλο παίζει και η πιθανή αύξηση της ανθρώπινης δραστηριότητας εντός πόλης λόγω εορτών (μικρή επίδραση).

 

 

 

Για κάθε νεότερο μείνετε συντονισμένοι στο www.meteokav.gr

 

ΠΗΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΡΎΠΩΝ AIRLY