Η δημιουργία του υδατοδρομίου, η κατεδάφιση του Απεντομωτηρίου και κατασκευή νέου κτιρίου, καθώς και έργα στην περιοχή της Ιχθυόσκαλας προβλέπεται μεταξύ άλλων στο νέο Master Plan του Οργανισμού Λιμένα Καβάλας το οποίο εγκρίθηκε την περασμένη Δευτέρα 29 Νοεμβρίου.

 

Επίσης προβλέπει τη δημιουργία ενός νέου τουριστικού λιμανιού με πλωτές εξέδρες μπροστά από το Πάρκο Φαλήρου.

 

Πρόκειται για τη 100 και πλέον σελίδων μελέτη της εταιρείας «Τρίτων, σύμβουλοι μηχανικοί» με τίτλο “τροποποίηση του Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου «Master plan» του Κεντρικού Λιμένα Καβάλας «Απόστολος Παύλος»”.

 

Συγκεκριμένα στη μελέτη μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής: 

 

 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

 

Κτίρια - Χερσαίοι χώροι

 

Στην παρούσα παράγραφο παρουσιάζονται οι προτάσεις της τροποποίησης του Masterplan του Κεντρικού Λιμένα Καβάλας «Απόστολος Παύλος» όσον αφορά στις κτιριακές υποδομές και στις διαμορφώσεις των χερσαίων χώρων του λιμένα, σε συνάρτηση με τις προτεινόμενες νέες χρήσεις / αναδιάταξη χρήσεων, με σκοπό τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των αναγκών του στα επόμενα χρόνια.

 

Οι βασικές προτάσεις της παρούσας τροποποίησης συνοψίζονται στα ακόλουθα:

 

Χωροθέτηση νέου τουριστικού λιμένα: Καθορισμός προσχώσεων θαλασσίου χώρου. Καθορισμός χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης τουριστικού λιμένα, ενδεικτικές προτάσεις νέων κτιριακών υποδομών

 

Μετεγκατάσταση του υφιστάμενου «λούναπαρκ» από τη σημερινή του θέση, που προβλέπεται να δοθεί στη χερσαία ζώνη του τουριστικού λιμένα, στην περιοχή του πάρκου Φαλήρου εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα.

 

Ανάπλαση της περιοχής του πάρκου Φαλήρου και νέα κτίρια (καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εμπορικά καταστήματα, πολιτιστικές δραστηριότητες, αναψυχή)

 

Νέο κτίριο Διαβατηριακού Ελέγχου (ενδεχομένως θα στεγάζει και το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας και την εξυπηρέτηση των επιβατών του Υδατοδρομίου) και νέο κτίριο Εμπορικών Καταστημάτων στην περιοχή των παλαιών αποθηκών στο ανατολικό τμήμα του Παλαιού Λιμένα. Δυνατότητα επιπλέον δόμησης για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην υπόψη περιοχή.

 

Κατεδάφιση Παλαιού Απεντομωτηρίου και δυνατότητα κατασκευής νέου κτιρίου γραφείων Διοίκησης Ο.Λ.Κ. Α.Ε. στη θέση αυτού (μεταφορά από κτίριο εκτός χερσαίας ζώνης στο οποίο στεγάζονται σήμερα). Στο κτίριο, δύναται να στεγαστεί και η 2η Περιφερειακή Διοίκηση του Λιμενικού Σώματος. 

 

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εμπορικά καταστήματα, αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες και εξυπηρέτηση επιβατικού κοινού στο ίδιο κτίριο.

 

Προσθήκη νέων χρήσεων στην περιοχή του Τελωνείου με αύξηση της δόμησης πολιτιστικές δραστηριότητες, αναψυχή, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εμπορικά καταστήματα, γραφεία Υπηρεσιών & Λιμενικών Αρχών.

 

Δυνατότητα για νέα υπόστεγα καταστημάτων κατά μήκος της παραλιακής οδού του κεντρικού τμήματος του Παλαιού Λιμένα

 

Δυνατότητα για νέα κτίρια επί του υπήνεμου μώλου (υγειονομικού ενδιαφέροντος) για την εξυπηρέτηση των χρηστών των υφιστάμενων πλωτών προβλητών

 

Ανάπλαση παράκτιου μετώπου έμπροσθεν της οδού Εθνικής Αντιστάσεως (από οδό Δαγκλή έως οδό Αβέρωφ)

 

Ανάπλαση όρμου Παναγίας στο ανατολικό όριο της χερσαίας ζώνης λιμένα, πρόβλεψη χώρου στάθμευσης οχημάτων και νέα κτίρια (αναψυχή, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, χώροι υγιεινής)

 

Εγκατάσταση ανελκυστήρα (ασανσέρ) από το ανατολικό τμήμα του λιμένα προς το λόφο της παλαιάς πόλης σε δύο (2) εναλλακτικές θέσεις

 

Ενεργειακή Αναβάθμιση υφιστάμενων κτιρίων (Επιβατικού Σταθμού, Πυροσβεστικής Υπηρεσίας)

 

Νέα κτίρια Ιχθυόσκαλας για την εξυπηρέτηση των επαγγελματιών αλιέων (γραφεία) και για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

 

 Εξειδικεύοντας κάποιες από τις προτάσεις αναφέρονται τα εξής: 

 

Νέος τουριστικός λιμένας στο πάρκο Φαλήρου και μεταφορά του λούνα παρκ 

 

Ο νέος τουριστικός λιμένας χωροθετείται στο δυτικό τμήμα του Παλαιού Λιμένα, στα δυτικά του υφιστάμενου υπήνεμου μώλου. 

 

Για την ανάπτυξή του προβλέπεται η μεταφορά των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του «λούναπαρκ» από το χώρο που βρίσκεται σήμερα και πρόκειται να δοθεί στη χερσαία ζώνη του τουριστικού λιμένα, σε νέα θέση εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα, στην περιοχή του πάρκου Φαλήρου.

 

Ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά, εκτιμάται ότι για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του δεν θα απαιτηθούν περισσότερα από 1.000 μ2 δομημένης επιφάνειας (φυλάκια εισόδου, κτίρια Διοίκησης, εξυπηρέτησης χρηστών, γραφείων, αποθηκών, χώρων υγιεινής, υποσταθμού, καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, εμπορικών καταστημάτων, πολιτιστικού ενδιαφέροντος, μικρού ιατρείου, κλπ.) 

 

Επιπλέον, στο χερσαίο χώρο του τουριστικού λιμένα προτείνεται η πρόβλεψη χώρου στάθμευσης οχημάτων χρηστών και επισκεπτών, κατάλληλες διαμορφώσεις (πλακόστρωση, χώροι πρασίνου, καθιστικά, κλπ.) και τοποθέτηση περιμετρικής περίφραξης.

 

Νέο κτίριο Διαβατηριακού Ελέγχου

 

Κρίνεται απαραίτητη η κατασκευή νέου κτιρίου Διαβατηριακού Ελέγχου (χώροι ελέγχου συνθήκης "Schengen") επιβατών από και προς τρίτες χώρες. 

 

Το κτίριο προβλέπεται διώροφο και θα υλοποιηθεί στο ανατολικό τμήμα του λιμένα, στο Ο.Τ.IV (πλησίον της θέσης παραβολής των κρουαζιερόπλοιων). Η συνολική δομημένη επιφάνεια του κτιρίου προτείνεται 1.000 μ2 (κάλυψη 500 μ2).

 

Τμήμα του κτιρίου θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την υλοποίηση του Συστήματος Εισόδου - Εξόδου (ΣΕΕ), κατ' εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226.

 

Ένα τμήμα του κτιρίου θα χρησιμοποιείται για την εφαρμογή του Κανονισμού 2004/725/ΕΚ και του εμπεριεχομένου σε αυτόν Διεθνούς Κώδικα για την Ασφάλεια Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (Κώδικας ISPS), όπως έχει ενσωματωθεί και ισχύει στην Ελληνική Νομοθεσία, καθώς και του Εθνικού Κανονισμού Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας (ΕΚΑΠΑ) σε ότι αφορά ελέγχους πρόσβασης και έρευνες ασφαλείας για επιβάτες κρουαζιερόπλοιων και υδροπλάνων (Extra&IntraSchengen).

 

Η πρόσδεση υδροπλάνων θα πραγματοποιείται στον υφιστάμενο πλωτό κυματοθραύστη Λ2, ενώ οι απαιτούμενοι έλεγχοι των επιβατών και η υποστήριξη των δραστηριοτήτων του Υδατοδρομίου θα πραγματοποιείται στο προτεινόμενο κτίριο Διαβατηριακού Ελέγχου.

 

Μεταφορά του Λιμεναρχείου 

 

Επιπλέον, σε τμήμα του κτιρίου Διαβατηριακού Ελέγχου προτείνεται να στεγαστεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας. 

 

Το Λιμεναρχείο θα μεταστεγαστεί από το κτίριο επί της οδού Αβέρωφ 1 που στεγάζεται σήμερα (εκτός της χερσαίας ζώνης λιμένα). 

 

Επελέγη η υπόψη θέση για τη μεταφορά του Λιμεναρχείου, καθώς χρειάζεται να βρίσκεται δίπλα στις βασικές λειτουργίες των λιμενικών εγκαταστάσεων.

 

Νέο κτίριο Εμπορικών Καταστημάτων στην περιοχή των παλαιών αποθηκών στο ανατολικό τμήμα του Παλαιού Λιμένα

 

Στο ανατολικό τμήμα του Παλαιού Λιμένα, στην περιοχή των παλαιών αποθηκών που έχουν κατεδαφιστεί, προβλέπεται επίσης η κατασκευή νέου κτιρίου Εμπορικών Καταστημάτων, για το οποίο έχει εκδοθεί ’Έγκριση Δόμησης" με Λ.Π. 53/2019 και ισχύ έως 19-09-2021. 

 

Το κτίριο προβλέπεται διώροφο, με συνολική δομημένη επιφάνεια 3.894,16 μ2 και κάλυψη 2.459,61 μ2. Στην υπόψη περιοχή του λιμένα εισάγεται χρήση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος με δυνατότητα επιπλέον δόμησης.

 

Κατεδάφιση Παλαιού Απεντομωτηρίου και κατασκευή νέου κτιρίου γραφείων Διοίκησης Ο.Λ.Κ. Α.Ε.

 

Το ισόγειο κτίριο του Παλαιού Απεντομωτηρίου  χωροθετείται στο ανατολικό τμήμα του Κεντρικού Λιμένα Καβάλας και λειτουργεί σήμερα ως αποθηκευτικός χώρος. Διαθέτει συνολικό εμβαδόν 358,20 μ2. 

 

Δεδομένης της παλαιάς κατασκευαστικής τεχνολογίας του κτιρίου, προτείνεται στην παρούσα η κατεδάφισή του και η κατασκευή νέου διώροφου κτιρίου στη θέση αυτού, συνολικού εμβαδού δομημένης επιφάνειας 720μ2.

 

Στο νέο κτίριο προτείνεται να στεγαστούν τα γραφεία Διοίκησης του Ο.Λ.Κ. Α.Ε., με μεταφορά τους από κτίριο επί της οδού Αβέρωφ που βρίσκονται σήμερα, εκτός της χερσαίας ζώνης λιμένα. 

 

Στο κτίριο δίδεται η δυνατότητα να στεγαστεί και η 2η Περιφερειακή Διοίκηση του Λιμενικού Σώματος (ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.).

 

Στο νέο κτίριο του Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ή σε άλλη θέση στην υπόψη περιοχή δίνεται η δυνατότητα για χρήσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, εμπορικών καταστημάτων, αναψυχής, πολιτιστικών δραστηριοτήτων και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού.

 

Νέες χρήσεις στην περιοχή του Τελωνείου με αύξηση της δόμησης

 

Το υφιστάμενο κτίριο του Τελωνείου (νο.13) συνιστά ένα από τα σημαντικότερα κτίρια του ανατολικού τμήματος του Παλαιού Λιμένα. Τμήμα του είναι διώροφο, με τη συνολική δόμηση να ανέρχεται σε 3.102,0 μ2 και την κάλυψη σε 2.502,0 μ2. 

 

Στο κτίριο στεγάζονται σήμερα το Χημείο, η Σ.Δ.Ο.Ε. και το Τελωνείο, ενώ τμήμα του στεγάζει τις Αποθήκες του Τελωνείου. 

 

Μετά τη μεταφορά του συνόλου της εμπορευματικής δραστηριότητας στο νέο εμπορικό λιμένα Νέας Καρβάλης «Φίλιππος Β'», το Τελωνείο εξυπηρετεί σημαντικά μικρότερη διακίνηση.

 

Στην παρούσα, προτείνεται σε πρώτη φάση να διατηρηθεί η δραστηριότητα του Τελωνείου στην υπόψη περιοχή του Κεντρικού Λιμένα. 

 

Δεδομένης, όμως, της μειωμένης διακίνησης, προτείνονται μελλοντικές νέες χρήσεις, με δυνατότητα ενσωμάτωσης στο κτίριο του Τελωνείου σε περίπτωση που σταματήσει η σημερινή του λειτουργία. 

 

Οι εν λόγω χρήσεις αφορούν σε πολιτιστικές δραστηριότητες, αναψυχή, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και εμπορικά καταστήματα.

 

Για την ανάπτυξη των νέων χρήσεων προτείνεται η προσθήκη α' ορόφου στην περιοχή των Αποθηκών του Τελωνείου (σήμερα ο α' όροφος του Τελωνείου διαθέτει εμβαδόν 600μ2, οπότε υπάρχει δυνατότητα για επιπλέον δόμηση 1.900 μ2 περίπου στο σύνολο κάλυψης το κτιρίου).

 

Προτείνεται ως εναλλακτική, αντί των θέσεων που έχουν προαναφερθεί στις προηγούμενες παραγράφους, η μεταφορά στην υπόψη περιοχή του λιμένα, είτε στο κτίριο του Τελωνείου είτε σε νέο κτίριο: των γραφείων Διοικητικών Υπηρεσιών και Λιμενικών Αρχών (γραφεία Ο.Λ.Κ. Α.Ε., Λιμεναρχείο, ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.), όπως προβλεπόταν και στο εγκεκριμένο Master plan, ή/καιτων γραφείων υποστήριξης της λειτουργίας του Υδατοδρομίου.

 

Ανάπλαση όρμου Παναγίας

 

Στην παρούσα τροποποίηση του Masterplan προτείνεται η ανάπτυξη χρήσεων τουρισμού - αναψυχής στην περιοχή του όρμου της Παναγίας, η υλοποίηση έργων ανάπλασης της περιοχής (χώροι πρασίνου, παρτέρια, πλακοστρώσεις, εγκατάσταση νέου αστικού εξοπλισμού, καθιστικών, κατασκευές σκίασης (πέργκολες), διάδρομοι και εξυπηρετήσεις ΑμΕΑ, κλπ.), η διαμόρφωση υπαίθριων εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης της παραλίας λουσμένων (οργανωμένη παραλία), η διαμόρφωση νέου χώρου στάθμευσης και η σύνδεση του Παλαιού Λιμένα με τη συνοικία της Παναγίας.

 

Επιπλέον, προτείνεται νέο (α) κτίριο (α) συνολικού εμβαδού 100 μ2, με χρήσεις αναψυχή - τουρισμός, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και χώροι υγιεινής, για την εξυπηρέτηση των χρηστών της παραλίας και εν γένει του προς ανάπλαση χερσαίου χώρου.

 

Εγκατάσταση ανελκυστήρα (ασανσέρ) από το ανατολικό τμήμα του λιμένα προς το λόφο της παλαιάς πόλης σε δύο (2) εναλλακτικές θέσεις.

 

Προτείνεται η εγκατάσταση ανελκυστήρα (ασανσέρ) για τη δυνατότητα μετάβασης πεζών από το ανατολικό τμήμα της χερσαίας ζώνης του Παλαιού Λιμένα προς το λόφο της παλαιάς πόλης της Καβάλας. 

 

Προτείνονται δύο (2) εναλλακτικές θέσεις, μία εντός του ΟΤ IV και μία εντός του ΟΤ V. Η ακριβής επιλογή της θέσης εγκατάστασής του έργου θα πραγματοποιηθεί σε επόμενο στάδιο.

 

Ενεργειακή Αναβάθμιση υφιστάμενων κτιρίων

 

Προτείνεται κατάλληλη ενεργειακή αναβάθμιση των υφιστάμενων κτιρίων του Επιβατικού Σταθμού (νο.10) και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τη λειτουργία τους σύμφωνα με σύγχρονες απαιτήσεις και προδιαγραφές. Η σχετική ενεργειακή μελέτη αποτελεί αντικείμενο επόμενου σταδίου.

 

Νέα κτίρια Ιχθυόσκαλας

 

Αποτελεί πρόθεση του Ο.Λ.Κ. Α.Ε. η μεταφορά του ελλιμενισμού του επαγγελματικού αλιευτικού στόλου σε νέα κρηπιδώματα στην περιοχή της Ιχθυόσκαλας. 

 

Ως εκ τούτου, στην παρούσα τροποποίηση του Masterplan προτείνεται η κατασκευή νέων ισόγειων κτιριακών εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση των επαγγελματιών αλιέων (γραφεία) και για τη στέγαση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, συνολικής δομημένης επιφάνειας 1.500 μ2 περίπου στη χερσαία ζώνη της περιοχής της Ιχθυόσκαλας.