Το γραφείο κοιμητηρίων του Δήμου Καβάλας καλεί όλους τους συγγενείς και τους ενδιαφερόμενους οι οποίοι έχουν ενταφιασμένους στο κοιμητήριο της πόλης (θανόντες το 2005 και πριν από αυτό το έτος) να προσέλθουν στο γραφείο της υπηρεσίας (Νεκροταφεία – Περιγιάλι) μέχρι και τις 20 Σεπτεμβρίου 2015 για να προγραμματίσουν την εκταφή των οικείων τους (βάση της παρ. 2 του άρθρου 12 του Κανονισμού και της 402/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου).

Αν δεν προσέλθουν μέσα στο παραπάνω χρονικό διάστημα, από τις 21 Σεπτεμβρίου 2015 το γραφείο των Κοιμητηρίων θα προβαίνει σε υπηρεσιακές εκταφές όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό, με καταλογισμό στο όνομα του ενδιαφερόμενου που έχει δηλωθεί στην υπηρεσία κατά την ταφή ή προκύπτει από το πιστοποιητικό των πλησιέστερων συγγενών (βάση της παρ.1 του άρθρου 29 του Κανονισμού).