Στην αλλαγή φωτεινών σηματοδοτών προχωρούν οι αρμόδιες υπηρεσίες στον Αμυγδαλεώνα

 

Στόχος να αντικατασταθούν οι παλιοί σηματοδότες από νέους με φωτισμό led. 

 

Δείτε Φωτογραφίες: