Στον καθαρισμό ακτών της Θάσου που είναι προσβάσιμες μόνο από την θάλασσα προχώρησε η Thassos Sailing βγάζοντας πολλές σακούλες γεμάτες με σκουπίδια, φελιζόλ και φερτά υλικά.  

 

«Ευχαριστούμε την εταιρεία Thassos Sailing ιδιοκτησίας του κυρίου Παπαδημητρίου Δημητρίου. Τέτοιες δράσεις ας αποτελέσουν παράδειγμα για όλους μας», δηλώνει ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θάσου, Δημήτρης Μανίτσας

 

Δείτε φωτογραφίες: