Μέχρι το τέλος του 2021, θα ολοκληρωθεί το σύνολο των οριστικών μελετών και θα εγκριθούν οι περιβαλλοντικοί όροι, για το έργο της σιδηροδρομικής σύνδεσης του εμπορικού λιμανιού «Φίλιππος Β» της Καβάλας σχετικά με τη γραμμή  Θεσσαλονίκη – Αμφίπολη – Ν. Καρβάλη – Τοξότες.

 

Το θέμα με την πορεία της σύνδεσης έθεσαν βουλευτές της «Ελληνικής Λύσης» προς τον υπουργό Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή και απαντά η ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ. 

 

Το έργο αφορά στην κατασκευή 206 χιλιομέτρων κύριας μονής σιδηροδρομικής γραμμής και πρόσθετων κλάδων Σιδηροδρομικών Γραμμών (Σ.Γ.), προς τον εμπορικό Λιμένα της Καβάλας (Λιμένας Φίλιππος στην περιοχή της Νέας Καρβάλης), προς την ΒΙ.ΠΕ. Καβάλας, προς τις εγκαταστάσεις Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων και προς τον Εμπορευματικό Σταθμό Διαλογής.

 

Όπως απαντά η ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ: «Η κύρια Σ.Γ. έχει αρχή στην έξοδο του Σιδηροδρομικού Σταθμού Νέας Φιλαδέλφειας και πέρας στο σημείο σύνδεσης με την υφιστάμενη Σ.Γ. Θεσσαλονίκης - Αλεξανδρούπολης στην ευρύτερη περιοχή των Τοξοτών Ξάνθης.

 

Για το τμήμα Θεσσαλονίκης - Αμφίπολης - Νέα Καρβάλη έχει εκπονηθεί Προμελέτη χάραξης από τον ΟΣΕ και εκκρεμεί η έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων.

 

Για το τμήμα της νέας γραμμής που συνδέει τον εμπορικό λιμένα της Καβάλας (Λιμένας Φίλιππος στην περιοχή της Νέας Καρβάλης) με την Υφιστάμενη Σιδηροδρομική Γραμμή (Υ.Σ.Γ.) Θεσσαλονίκη - Αλεξανδρούπολη στην περιοχή Τοξοτών Ξάνθης, στο πλαίσιο τρέχουσας σύμβασης από την ΕΡΓΟΣΕ, ολοκληρώνεται το σύνολο των οριστικών μελετών του έργου έως τις 31-12-2021, αναμένεται δε μέχρι τότε η έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων για το εν λόγω τμήμα.

 

Η υλοποίηση της κατασκευής του εν λόγω έργου θα γίνει στο πλαίσιο της δημοπράτησης μέσω του Ανταγωνιστικού Διαλόγου. Το έργο περιλαμβάνεται στα έξι μεγάλα έργα υποδομής ολοκληρωμένων μεταφορών, υψίστης σημασίας και σπουδαιότητας, που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της χώρας.

 

Επισημαίνεται ότι η ΕΡΓΟΣΕ αξιοποιεί το σύνολο των διαθέσιμων μελετών που έχουν εκπονηθεί τα προηγούμενα έτη για το εν λόγω έργο, ενώ προκειμένου να ξεκινήσει η εφαρμογή του παραπάνω προγράμματος με ισχυρά εχέγγυα, υποστηρίζεται από εξειδικευμένους συμβούλους ως προς τις προπαρασκευαστικές εργασίες που απαιτούνται, με στόχο τη δημοσίευση των Τευχών Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος το β' εξάμηνο του 2021».