Άνοιξαν οι αιτήσεις για τις ειδικότητες ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Καβάλας που προσφέρουν Επαγγελματική εκπαίδευση με αμειβόμενη πρακτική άσκηση στις Σχολές του ΟΑΕΔ. 

 

Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων άρχισε στις 4  Αυγούστου για την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του ΟΑΕΔ, για το σχολικό έτος 2021-22. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται έως και τις 15 Σεπτεμβρίου.

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι γεννήθηκαν τα έτη 1998-2006 και είναι κάτοχοι τουλάχιστον Απολυτηρίου Γυμνασίου. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr με τους κωδικούς TAXISnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-epaggelmatike-skhole-epas-tou-oaed.

 

Οι ειδικότητες της ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας ΟΑΕΔ Καβάλας

 

- Τεχνίτες Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 

 

- Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 

 

- Τεχνίτες Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου 

 

- Τεχνίτες Ηλεκτρολογικών Εργασιών 

 

- Εγκαταστατών Ψυκτικών & Κλιματιστικών Έργων 

 

- Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 

 

- Αρτοποιίας & Ζαχαροπλαστικής 

 

- Κομμωτικής Τέχνης

 

Τα δικαιολογητικά για τις εγγραφές θα χρειαστείτε:

 

- Τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet

 

- Τον ΑΦΜ και ΑΜΚΑ σας.

 

- Μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). 

 

- Τον τίτλο σπουδών σας (Απολυτήριο Γυμνασίου ή Λυκείου). 

 

- Την Αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο σας. 

 

- Δικαιολογητικά κοινωνικών κριτηρίων. 

 

Ο ΟΑΕΔ εφαρμόζει από το 1952 το σύστημα της Μαθητείας, το οποίο είναι και το μοναδικό δυικό σύστημα στη χώρα μας, που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή επαγγελματική εκπαίδευση στην Σχολή με την πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας (on-the-job-training). 

 

Στόχος είναι να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις αλλά και επαγγελματική εμπειρία στην αγορά εργασίας. Οι μαθητές των ΕΠΑ.Σ. το πρωί πραγματοποιούν Μαθητεία σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα σε θέσεις συναφείς με την ειδικότητά τους, ενώ το απόγευμα παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στη Σχολή.

 

Η αμοιβή των μαθητών αντιστοιχεί σε 21,78€ για κάθε ημέρα πρακτικής άσκησης για 2 έτη (τέσσερα εξάμηνα). 

 

Οι μαθητές των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ:

 

•          Πραγματοποιούν πρακτική άσκηση με αμοιβή και ασφάλιση

 

•          Φοιτούν σε σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια

 

•          Τους παρέχονται τα απαραίτητα βιβλία και βοηθήματα

 

•          Εκπαιδεύονται από έμπειρο και άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό

 

•          Δικαιούνται σπουδαστική άδεια μέχρι 30 ημέρες με αποδοχές

 

•          Δικαιούνται αναβολή στράτευσης

 

•          Λαμβάνουν επίδομα στέγασης και σίτισης όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις.

 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.oaed.gr/mathitia