Η κατασκευή δύο Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ), οι πρώτοι στην Εγνατία οδό, έγινε γνωστό ότι θα κατασκευαστούν στην Καβάλα κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου. 

 

Πιο συγκεκριμένα:

 

- Κατασκευή Σταθμού Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών στο ύψος της Νέας Καρβάλης της Εγνατίας Οδού (αριστερός κλάδος), περί της χ.θ. 3+000 του τμήματος 14.1.1 Νέα Καρβάλη - Α/Κ Χρυσούπολης Π.Ε. Καβάλας.

 

- Κατασκευή Αμφίπλευρου Σταθμού Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών στο ύψος του Κοκκινοχωρίου της Εγνατίας Οδού, περί της χ.θ. 13+000 (δεξιός κλάδος) και 13+450 (αριστερός κλάδος) του τμήματος 12.1.1 ποταμός Στρυμόνας - Ν. Πέραμος Π.Ε. Καβάλας.