Δεν σκοπεύει η ΕΤΑΔ να παραχωρήσει τα παλιά δικαστήρια Καβάλας αλλά εξετάζει τη δυνατότητα ένταξης του ακινήτου σε πρόγραμμα αξιοποίησης.

 

Το προηγούμενο διάστημα, ο Δήμος Καβάλας υπέβαλε αίτημα δωρεάν παραχώρησης, προκειμένου να προβεί στην ανακαίνιση, και να υλοποιήσει δράσεις πολιτιστικού χαρακτήρα και μετέπειτα στέγασης του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας σε τμήμα του ακινήτου.

 

Επίσης, το ΤΕΙ Καβάλας έχει καταθέσει αίτημα για την αξιοποίηση του Παλαιού Δικαστηρίου Καβάλας για την εγκατάσταση της Διοίκησης του κόμβου της Καβάλας/Δράμας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος.

 

Τα παραπάνω έρχονται ως απάντηση του υπουργείου Οικονομικών και της ΕΤΑΔ με αφορμή την ερώτηση του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, Κώστας Χήτας για την αξιοποίηση του πρώην δικαστικού μεγάρου (δες ΕΔΩ). 

 

Η απάντηση του Υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα: 

 

«Το Α.Β.Κ. 4 δημόσιο κτήμα καταγράφηκε με το από 05-01-1953 Φύλλο Γενικού βιβλίου καταγραφής με εμβαδόν 588,00 τ.μ., ενώ με το από 13-03-1981 Πρωτόκολλο Καταμέτρησης και Εκτίμησης ακινήτου προέκυψε κατόπιν νεότερης καταμέτρησης ότι το εμβαδόν κάλυψης του εν λόγω δημοσίου κτήματος είναι 664,54 τ.μ., αποτελούμενο από το πρώην δικαστικό μέγαρο, ακάλυπτη έκταση και τέσσερα (4) καταστήματα, τα οποία κατέχονταν από ιδιώτες, εις βάρος των οποίων εκδίδονταν Πρωτόκολλα καθορισμού αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης, από την Οικονομική Εφορία Καβάλας από το 1967 έως και το 1981, όπως επίσης εις βάρος τους εκδόθηκαν το 1981 και Πρωτόκολλα Διοικητικής Αποβολής.

 

Το Α.Β.Κ. 5 δημόσιο κτήμα καταγράφηκε με το από 05-01-1953 Φύλλο Γενικού βιβλίου καταγραφής με εμβαδόν 452,50 τ.μ. ως ημιανώγειος οικοδομή, στην οποία στεγαζόταν το Ειρηνοδικείο Καβάλας, ενώ με το από 13-03-1981 Πρωτόκολλο Καταμέτρησης και Εκτίμησης ακινήτου προέκυψε κατόπιν νεότερης καταμέτρησης, ότι το εμβαδόν κάλυψης του εν λόγω δημοσίου κτήματος είναι 493,96 τ.μ.

 

Σε εκτέλεση της υπ’αριθ. 92/20-04-1981 πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου, εκδόθηκε το υπ’αριθ. 46814/26-05-1981 πωλητήριο του Υπουργείου Οικονομικών με το οποίο παραχωρήθηκαν τα ως άνω Δημόσια κτήματα, μετά των επ’ αυτών κτισμάτων δωρεάν και κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., με αποκλειστικό σκοπό την επέκταση του Δικαστικού Μεγάρου.

 

Κατόπιν της υπ’αριθ. 159807/10-12-2009 (Φ.Ε.Κ. 2488/28-12-2009 τ.Β’) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την οποία ορίστηκε ως νέο Δικαστικό Κατάστημα το νεόδμητο κτίριο επί της οδού Τενέδου της Καβάλας, εκδόθηκε η υπ’αριθ. 1132145/4668ΠΕ/Α0010/25-01-2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία ανακλήθηκε το υπ’αριθ. 46814/26-05-1981 Πωλητήριο του Υπουργείου Οικονομικών, λόγω μη πραγματοποίησης του σκοπού, της επέκτασης δηλαδή του Δικαστικού Μεγάρου, για τον οποίο παραχωρήθηκαν τα εν λόγω δημόσια κτήματα, με αποτέλεσμα η Κτηματική Υπηρεσία Καβάλας να προβεί στην παραλαβή των εν λόγω δημοσίων κτημάτων από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., με το από 09-10-2013 Πρωτόκολλο Παράδοσης και Παραλαβής.

 

Κατά την παραλαβή του παλαιού Δικαστικού Μεγάρου (κτίσμα του 1896 που με την απελευθέρωση της πόλης χρησιμοποιήθηκε ως δικαστικό μέγαρο), διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί φθορές στο εσωτερικό του, λόγω της παλαιότητας και της έλλειψης συντήρησής του. 

 

Ειδικότερα, εντοπίστηκε αποσάθρωση των επιχρισμάτων τοπικά και η αποκόλληση αυτών στην οροφή και στους περιμετρικούς τοίχους και των δύο ορόφων, καθώς και εισροή νερού από τη στέγη σε ορισμένα σημεία, με αποτέλεσμα τα ξύλα της οροφής του δευτέρου ορόφου να έχουν υποστεί διάβρωση τοπικά.

 

Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι με το υπ’ αριθ. πρωτ. 9964/17-12-2018 έγγραφο της Δ/νσης Διαχείρισης Περιουσίας της Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου, μας διαβιβάστηκαν συνημμένα, τα πιστοποιητικά μεταγραφής των Α.Β.Κ. 4 και 5 Δημοσίων κτημάτων που περιήλθαν βάσει της παρ.4 του άρθρου 196 Ν.4389/2016, στην κυριότητα της ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.

 

Η απάντηση του διευθύνοντα συμβούλου, Στέφανου Βλαστού στο υπ. Οικονομικών: 

 

«Πρόκειται για τα ακίνητα με ΑΒΚ 4 και 5 (κτίριο παλαιών Δικαστηρίων Καβάλας), κυριότητας ΕΤΑΔ, που αποτελούν ένα ιστορικό κτίριο στο κέντρο της πόλης, συνολικής έκτασης εμβαδού 1.040 τ.μ.

 

Για τα εν λόγω ακίνητα, ο Δήμος Καβάλας (α.π. ΕΤΑΔ 0522/19.01.2017), έχει υποβάλει αίτημα δωρεάν παραχώρησης, προκειμένου να προβεί στην ανακαίνιση, αναστήλωση και εξωραϊσμό του ακινήτου, προκειμένου να υλοποιήσει δράσεις πολιτιστικού χαρακτήρα και μετέπειτα στέγασης του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας σε τμήμα του ακινήτου.

 

Επίσης, το ΤΕΙ Καβάλας (α.π. ΕΤΑΔ 3515/18.04.2019) έχει καταθέσει αίτημα για την αξιοποίηση του Παλαιού Δικαστηρίου Καβάλας, με σκοπό Βουλής 7, Αθήνα 105 62 Τ + 30 210 333 94 16 Φ +  την εγκατάσταση της Διοίκησης του κόμβου της Καβάλας/Δράμας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος.

 

Ωστόσο η ΕΤΑΔ, λαμβάνοντας υπόψη τον Κανονισμό της, εξετάζει τη δυνατότητα ένταξης του ακινήτου σε Πρόγραμμα Αξιοποίησης».