Στα πλαίσια της συμμετοχής του Ι.Ε.Κ. Καβάλας κατά τη διετία 2019-21 στην υλοποίηση  Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, Δράση ΚΑ201, με τίτλο “ ’ZOOM MEDIA ” και κωδικό εγκεκριμένου σχεδίου 2019-1-CZ01-KA201-061232,

 

το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, φιλοξενήθηκε στην Καβάλα η δεύτερη διακρατική συνάντηση κατά το διάστημα 05 - 07 Αυγούστου 2021 στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι εφτά  ευρωπαϊκών οργανισμών από  πέντε άλλες χώρες της Ευρώπης

 

και πιο συγκεκριμένα από φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων από τη Τσεχία που είναι και οι  συντονιστές της σύμπραξης, την Τουρκία, την Ιταλία, τη Λιθουανία  και το Ηνωμένο Βασίλειο.

 

Το έργο  αποσκοπεί στην ανάπτυξη  παιδείας στα μέσα επικοινωνίας ως βασικής ικανότητας για την προσωπική ανάπτυξη και ενεργή συμμετοχή στην κοινωνία.

 

Η συνάντηση ξεκίνησε με το καλωσόρισμα του Αντιδημάρχου Καβάλας κ. Πεφάνη Κωνσταντίνου και του διευθυντή του ΙΕΚ Καβάλας κ. Ιωσηφίδη Γρηγόρη.

 

Η συντονίστρια του έργου, ζήτησε από τους συμμετέχοντες να παρουσιάσουν τις προσδοκίες τους από την συνάντηση αυτή, η οποία  συνεχίστηκε με την παρουσίαση πληροφοριών σχετικά με τις τοπικές δραστηριότητες που υλοποιούνται ανά χώρα. Έγινε επίσης πληροφόρηση σχετικά με το διοικητικό μέρος του έργου και την παράταση του για 12 μήνες  συνολικά λόγω της πανδημίας. 

 

Συζητήθηκε ακόμη η σημασία του MEDIA LITERACY  κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19

 

Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του έργου που έχουν ήδη ολοκληρωθεί: 

Βιβλίο Εκπαίδευσης για τον Γραμματισμό στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
 

Λεξικό γραμματισμού στα μέσα μαζικής ενημέρωσης 
 

2 σχέδια μαθημάτων για τον Γραμματισμό στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης από τον κάθε εταίρο, δηλαδή 14 συνολικά
 

Webinars: 6 για σπουδαστές και 2 για εκπαιδευτές
Ιστοσελίδα του έργου 
 

Ενώ ακόμη,  παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του έργου που θα πρέπει να ολοκληρωθούν το αμέσως επόμενο διάστημα: 
Από 2 βίντεο σχολικών ειδήσεων διάρκειας 3-4 λεπτών από τον κάθε εταίρο.

 

Ppts σχετικά με την «Ιστορία της δημοσιογραφίας στη χώρα μου», από όλους τους εταίρους Μετάφραση του βιβλίου MEDIA LITERACY EDUCATION IN EUROPE στις γλώσσες των χωρών των εταίρων. 

 

Βέβαια δεν έλειψε κα το πολιτιστικό μέρος της συνάντησης όπου οι συμμετέχοντες  απόλαυσαν τις φανταστικές παραλίες της Καβάλας και της Θάσου εν μέσω καύσωνα, εκδηλώσεις του Cosmopolis, τις νοστιμιές της τοπικής κουζίνας και την ελληνική μουσική.

 

 Η επόμενη συνάντηση προγραμματίστηκε να πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο του 2022 στην Τουρκία με συμμετοχή 3 σπουδαστών κα 2 εκπαιδευτικών του Ι.Ε.Κ. Καβάλας στις ενδιαφέρουσες  δραστηριότητες   που θα διοργανωθούν εκεί.