Ανακοινώνεται η διεξαγωγή δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού προς εκμίσθωση των κατωτέρων εκτάσεων εντός του Α/Δ Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Προθεσμία παραλαβής προσφορών: 20/09/2021

 

α. Έκταση Α’, συνολικού εμβαδού 79.731 τ.μ., και

 

β. Έκταση Β’, συνολικού εμβαδού 58.408 τ.μ.

 

γ. ‘Ολων των χώρων εντός του άνω Αεροδρομίου (Α/Δ) (ΟΣΕΑΑΥ, υποδομές κλπ), οι οποίοι χρησιμοποιούνταν από προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας, πλην,
όμως, αυτών που είναι ήδη εκμισθωμένοι ή παραχωρημένοι από το Μ.Τ.Α. σε  τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα (υπό τους περιορισμούς των Όρων του Διαγωνισμού).

ΔΙΑΚHΡYΞΗ