Οι βουλευτές Σάκης Βαρδαλής και Ελένη Γερασιμίδου, Κατέθεσαν ΑΝΑΦΟΡΑ στον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύηςτην επιστολή του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Καβάλας με την οποία ζητά να σταματήσουν οι προσφυγές σε βάρος των συνταξιούχων από το ΙΚΑ Καβάλας, την απαλλαγή τους από τις απατήσεις προσαυξήσεων τόκου και δικαστικών εξόδων και τη διευθέτηση της καταβολής του οφειλόμενου ποσού σε 100 μηνιαίες δόσεις  που δεν θα μειώνουν αισθητά την σύνταξη των ενδιαφερόμενων.

Προς τον κ. Διοικητή του ΙΚΑ Ρ. Σπυρόπουλου

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Από το 2003 συνταξιούχοι του νομού μας υπέβαλλαν μαζικά στο τοπικό ΙΚΑ αίτηση (ένσταση θεραπείας) για χορήγηση σε αυτούς της προσαύξησης του ΑΡ.29παρ3 του Α.Ν. 1846/1951 όπως τροποποιήθηκε με το Αρ. 5 παρ.3 του Ν.825/1978 οικογενειακών βαρών επιδόματος.

Η αίτηση απορρίπτονταν. Ακολούθησε όμως ένσταση στην τοπική  Διοικούσα επιτροπή (Τ.Δ.Ε. Δικαστικός, διεύθυνση εργασίας και εκπρόσωποι δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων Ε.Υ.Κ.-ΟΑΕΕ ) η οποία ομόφωνα δεχόταν τις ενστάσεις. Για να ακολουθήσει αμέσως μετά α)αποδοχή της απόφασης (αν και με τον όρο επιφύλαξη) από τον διευθυντή του τοπικού ΙΚΑ ο οποίος ζητούσε από τους αιτούντες έγγραφη διαβεβαίωση ότι αν κρίνονταν παράνομη θα επέστρεφαν το επίδομα με όλα τα συνεπακόλουθα β)καταβολή της προσαύξηση στον ένα τουλάχιστον από τους δύο συνταξιούχους, η όποια καταβολή συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.   

Η προσαύξηση αυτή ισούται με ένα και μισό ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη όπως αυτό ίσχυε κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του ενδιαφερόμενου.

Παράλληλα η διεύθυνση του τοπικού ΙΚΑ προσέφυγε στο τριμελές διοικητικό πρωτοδικείο Καβάλας.

Η σε βάρος των συνταξιούχων απόφαση του ως άνω δικαστηρίου και η χρονοβόρος εκδίκαση έχει αποτέλεσμα το ΙΚΑ Καβάλας να απαιτεί την έντοκη επιστροφή του συνόλου του χρηματικού ποσού το οποίο συνεχίζει να καταβάλλεται πράγμα που συνεπάγεται πλέον την απαίτηση από το ΙΚΑ Καβάλας υπέρογκων ποσών από τους συγκεκριμένους συνταξιούχους οι οποίοι δεν φέρουν καμιά ευθύνη, επειδή δεν χρησιμοποίησαν δόλο για να πάρουν το παραπάνω επίδομα.

Το  ΙΚΑ (τοπικό κατάστημα και κεντρικά) έχει τεράστιες ευθύνες που χορήγησε το σχετικό επίδομα (οικογενειακών βαρών ) αφού ήξερε ότι θα ζητήσει  να επιστραφεί και μάλιστα με όλα τα συνακόλουθα (τόκους, δικαστικά έξοδα κ.τ.λ.) Γιατί έκανε το ΙΚΑ και με εντολή τίνος μια τέτοια καθαρά δόλια πράξη και παγίδευσε με υπογραφή τους συγκεκριμένους οι οποίοι ήταν μαζί με όλα τα άλλα και σε πλήρη άγνοια του νόμου;

Ποιος επωφελήθηκε από αυτού του είδους την παροχή και ποιος μεσολάβησε για να γίνει κάτι τέτοιο; Το ολίσθημα των υπηρεσιών του ΙΚΑ είναι η αιτία για όσα ακολούθησαν σε βάρος των συνταξιούχων με αποτέλεσμα να σέρνονται  στα δικαστήρια κατά εκατοντάδες κάθε 15 μέρες.  

Ζητάμε

-Να σταματήσουν οι προσφυγές σε βάρος των συνταξιούχων από το ΙΚΑ Καβάλας.

-την απαλλαγή των συνταξιούχων από τις απαιτήσεις των προσαυξήσεων τόκου και των δικαστικών εξόδων

- την διευθέτηση της καταβολής του οφειλόμενου ποσού σε 100 μηνιαίες δόσεις που δεν θα μειώνουν αισθητά την σύνταξη των ενδιαφερομένων

 

     Ο Πρόεδρος                                   Ο Γενικός Γραμματέας

Ταχματζίδης Πέτρος                          Μακρίδης Παντελής