Ερώτηση με θέμα την άρση αδικιών σχετικά με την κινητικότητα των δημοτικών υπαλλήλων κατέθεσαν 22 βουλευτές/τριες του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., με πρωτοβουλία της Τάνιας Ελευθεριάδου μετά την εκπρόθεσμη τροπολογία που κατατέθηκε από  τον Υπουργό Εσωτερικών και η οποία ενσωματώθηκε στο Ν. 4781/2021 (άρθρο 490) αποκλειστικά για τον κύκλο κινητικότητας έτους 2020 για τους δήμους με πληθυσμό έως 25.000 κατοίκους και τους νησιωτικούς  με πληθυσμό έως 55.000 κατοίκους, το ποσοστό κάλυψης του οικείου κλάδου κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης μετακίνησης πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό 80%.

 

Όπως σημειώνουν, οι αλλαγές ζημιώνουν υπαλλήλους οι οποίοι επλήγησαν οικονομικά και επαγγελματικά διότι, είτε είχαν εκδοθεί αποφάσεις μετακίνησης και οι υπάλληλοι είχαν μετακομίσει στις πόλεις των νέων υπηρεσιών τους, ή είχαν επιλεγεί για μετάταξη και είχαν ενημερωθεί σχετικά από τους φορείς υποδοχής, παραιτήθηκαν από θέσεις που κατείχαν προκειμένου να ολοκληρωθεί απρόσκοπτα η ολοκλήρωση της μετάταξης τους αλλά και για να διευκολύνουν τους φορείς στους οποίους εργάζονταν να ετοιμάσουν τη διάδοχη κατάσταση. 

 

Ιδιαίτερα δε υπάλληλοι οι οποίοι κατείχαν θέσεις ευθύνης ως αναπληρωτές προϊστάμενοι τμημάτων ή διευθύνσεων για τους οποίους δεν υπάρχει κανένα κώλυμα επιστροφής στις θέσεις που κατείχαν (σχτ. οι διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010). 

 

Πρόκειται, επί της ουσίας, για μία τιμωρητική πράξη απέναντι σε υπαλλήλους που εμπιστεύτηκαν τους φορείς του δημοσίου και σήμερα έρχονται αντιμέτωποι με δυσμενείς διακρίσεις εις βάρος τους.

 

Οι βουλευτές ρωτούν τον αρμόδιο Υπουργό αν θα μεριμνήσει για την άρση όλων των υπηρεσιακών αδικιών που έχουν επέλθει σε βάρος αυτών των 24 υπαλλήλων και την επαναφορά τους σε τυχόν θέσεις ευθύνης που κατείχαν πριν την επιλογή τους για μετάταξη σε διάφορους φορείς, στα πλαίσια του Β΄ κύκλου κινητικότητας έτους 2020, και ιδιαίτερα των υπαλλήλων που κατείχαν θέσεις ευθύνης ως αναπληρωτές προϊστάμενοι τμημάτων ή διευθύνσεων, για τους οποίους δεν υπάρχει κανένα κώλυμα επιστροφής στις θέσεις που κατείχαν (σχτ. οι διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010).

 

δελτίο Τύπου