Τη μελέτη συντήρησης – επισκευής Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Καβάλας ενέκρινε με χθεσινή απόφασή του, το Υπουργείο Πολιτισμού. 

 

Σύμφωνα με την απόφαση οι προτεινόμενες, σχετικά μικρής κλίμακας, επεμβάσεις, θα συμβάλουν αφενός στη συντήρηση του ιδιαίτερα σημαντικού μνημείου με αρχική κατασκευή που ανάγεται στον 16ο αιώνα και αφετέρου στην καλύτερη ανάδειξη χαρακτηριστικών στοιχείων των επιμέρους φάσεών του.

 

 

Η έγκριση δίνεται με τους ακόλουθους όρους:

 

1. Μετά την καθαίρεση των επιχρισμάτων ή άλλες διερευνητικές εργασίες που τυχόν προκύψουν με την μέριμνα και την εποπτεία της αρμόδιας ΕΦΑ, να ελεγχθεί η κατάσταση διατήρησης του στατικού φορέα και να προσαρμοστούν τα σχέδια της αποτύπωσης, όσον αφορά στην αρχιτεκτονική δομή, την τυπολογία, τις οικοδομικές φάσεις, τα υλικά κατασκευής και την παθολογία.

 

2. Η χρήση των υλικών αδιαβροχοποίησης των λιθοδομών ή πλινθοδομών να γίνει κατά το δυνατόν σε περιορισμένη επιφάνεια και να χρησιμοποιηθεί πιστοποιημένο υλικό.

 

3. Όσον αφορά στα δύο παράθυρα-φεγγίτες της όψης της προσθήκης επί της οδού Κουντουριώτη, τα προεξέχοντα πλαίσιά τους να κατασκευαστούν από τραβηχτά επιχρίσματα, με πλάτος, όμοιο με τα αντίστοιχα παράθυρα της όψης επί της οδού Σπετσών.

 

4. Η μορφή των κιγκλιδωμάτων των φεγγιτών των θυρών με τα τοξωτά ανώφλια, να ακολουθεί τις αντίστοιχες των τοξωτών παραθύρων.

 

5. Τα κιγκλιδώματα των οξυκόρυφων παραθύρων να έχουν ρομβοειδείς οπές αντί των τετραγωνικών των τοξωτών ημικυκλικών ανοιγμάτων, ώστε να διακρίνεται η διαφοροποίηση των οικοδομικών φάσεων κατασκευής τους.

 

6. Οι εργασίες να πραγματοποιηθούν υπό την επίβλεψη αρμοδίου υπαλλήλου της ΕΦΑ Καβάλας.

 

7. Οι σειρές της μελέτης να αποσταλούν στη Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, προς έλεγχο και θεώρηση.