Την πρωτιά στην προτίμηση των πολιτών κέρδισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος για την αποτελεσματικότητά του στη διαχείριση της προκλητικής και παραβατικής συμπεριφοράς της Τουρκίας προς την Ελλάδα, καθώς και στις ενέργειες για την ενίσχυση του αποτρεπτικού αποτυπώματος των Ενόπλων Δυνάμεων με την πρόσκτηση νέων μέσων, τον εκσυγχρονισμό παλαιοτέρων και την ανανέωση του προσωπικού.

 

Αυτό είναι το στοιχείο που προκύπτει από την ερεύνα της “Interview” που πραγματοποιήθηκε για την «Βεργίνα Τηλεόραση», από τις 17 έως τις 22 Μαρτίου, με την τηλεφωνική και διαδικτυακή καταγραφή απόψεων της κοινής γνώμης για επίκαιρα θέματα, αλλά και την πρόθεση ψήφου. Η έρευνα διεξήχθη σε πανελλαδικό επίπεδο με δείγμα 1.105 ατόμων ηλικίας άνω των 17 ετών.